Privat    Privatforsikringer 

Helseforsikring

Du kan ikke velge når du blir syk, men du kan velge at du kommer raskt til behandling. Vi bistår deg med å finne fram til den raskeste og beste behandlingen.

Les mer

Før du kan benytte forsikringen må din fastlege/allmenlege først utstede en henvisning til spesialist.

Se hva forsikringen dekker

Hva dekker helseforsikringen?

 

Helseforsikringen dekker:

Inkludert

Konsultasjon hos legespesialist innen 7 virkedager. Deretter behandling eller operasjon innen 10 virkedager.

Personlig medisinsk rådgiver finner frem til riktig hjelp og gir støtte underveis i behandlingsforløpet.

Dekker medisinsk nødvendig behandling for varig bedring ved sykdom uten begrensing i timeantall.

Dekker opptil 10 konsultasjoner, etter henvisning fra lege.

Dekker inntil 10 konsultasjoner med psykologisk førstehjelp ved uforutsette hendelser som vold, trafikkulykke eller dødsfall.

Dekker kostnader til reise og opphold i forbindelse med utredning og behandling.

Dekker kostnader for rehabiliteringsopphold, foreskrevet av legespesialist etter operasjon eller annen behandling som dekkes av forsikringen.

Ny vurdering av allerede stilt diagnose, foreslått eller igangsatt behandling eller tidligere utført behandling.

Døgnåpen rådgivningstelefon der erfarne sykepleiere svarer på spørsmål om sykdom og helse.

Legekonsultasjon på video for reseptfornyelse, helsespørsmål, og andre henvendelser som ikke krever fysisk undersøkelse.

Digital selvhjelpstjeneste til behandling av bla.angst, depresjoner og søvnvansker.

Mulighet til å benytte våre fremforhandlede priser ved behandling eller operasjon som ikke dekkes av forsikringen.

Konsultasjon hos legespesialist innen 7 virkedager. Deretter behandling eller operasjon innen 10 virkedager.

Inkludert

Personlig medisinsk rådgiver finner frem til riktig hjelp og gir støtte underveis i behandlingsforløpet.

Inkludert

Dekker medisinsk nødvendig behandling for varig bedring ved sykdom uten begrensing i timeantall.

Inkludert

Dekker opptil 10 konsultasjoner, etter henvisning fra lege.

Inkludert

Dekker inntil 10 konsultasjoner med psykologisk førstehjelp ved uforutsette hendelser som vold, trafikkulykke eller dødsfall.

Inkludert

Dekker kostnader til reise og opphold i forbindelse med utredning og behandling.

Inkludert

Dekker kostnader for rehabiliteringsopphold, foreskrevet av legespesialist etter operasjon eller annen behandling som dekkes av forsikringen.

Inkludert

Ny vurdering av allerede stilt diagnose, foreslått eller igangsatt behandling eller tidligere utført behandling.

Inkludert

Døgnåpen rådgivningstelefon der erfarne sykepleiere svarer på spørsmål om sykdom og helse.

Inkludert

Legekonsultasjon på video for reseptfornyelse, helsespørsmål og andre henvendelser som ikke krever fysisk undersøkelse

Inkludert

Digital selvhjelpstjeneste til behandling av bla.angst, depresjoner og søvnvansker.

Inkludert

Mulighet til å benytte våre fremforhandlede priser ved behandling eller operasjon som ikke dekkes av forsikringen.

Inkludert

Se forsikringsvilkår (PDF)