IPID Privatforsikringer

IPID står for Insurance Product Information Document. Det er et standardisert produktark som du får før du inngår en forsikringsavtale. IPID-dokumentet inneholder kortfattet og relevant informasjon om forsikringen, og gir en enkel oversikt over:
 
  • Hva forsikringen dekker: Hvilke hendelser eller skader er dekket av forsikringen?
  • Hva forsikringen ikke dekker: Hvilke unntak gjelder for forsikringen?
  • Egenandel: Hvor mye må du betale selv ved en skade?
  • Premie: Hvor mye koster forsikringen?
  • Forsikringsbeløp: Hvor mye er du forsikret for?
  • Kontaktinformasjon: Hvem kan du kontakte hvis du har spørsmål om forsikringen?
 
IPID er et nyttig verktøy for å sammenligne forskjellige forsikringstilbud. Ved å lese IPID-dokumentet kan du få en bedre forståelse av hva forsikringen innebærer og dermed ta en mer informert beslutning om hvilken forsikring du skal velge.

Personforsikringer

Barn

Helse

Liv

Ulykke

Bygning

Fritidsbolig

Villa

Eiendeler

Innbo

Innbo fritidsbolig

Verdigjenstand

Motorvogn

Bil

Campingbil

Campingvogn

Moped

Motorsykkel

Snøscooter

Tilhenger

Traktor

Veteran

Småelektriske kjøretøy

Øvrige

Båt

Husdyr

Reise