Forsikringsvilkår Privat

Se ditt forsikringsbevis for hvilken vilkårsperiode som gjelder for deg.

Hvorfor må vi ha vilkår?

Det var en gang det å bli forsikret var et partnerskap på liv og eksistens, som krevde stor gjensidig respekt. Forsikringen var et skjebnefellesskap basert på filosofien om at det var bedre å stå sammen om å dele risiko.

Denne form for forsikring var gjeldende helt fra oldtidens Mesopotamia og frem til 1800-tallets England. Da oppstod den moderne forsikring, som ble noe man handlet med og investerte i. På denne måten forsvant også sammenhengen mellom risikoens dekning og menneskene bak. Forsikring ble ganske enkelt til noe som kunne gjøres opp med penger, og erstatning var ikke lenger et spørsmål om hjelp.

I stedet ble det et spørsmål om å få mest mulig ut av situasjonen i forhold til det man hadde betalt gjennom årene. Forsikring mistet kontakten med sin opprinnelse og ble etter hvert til noe de færreste tenker så mye over. I overgangen fra å være partnerskap til å bli en hyllevare, forsvant også et av forsikringens fineste kjennetegn; Den uskrevne overenskomst om at erstatning ikke bare kan gjøres opp i penger, men at det mest av alt gjelder å hjelpe hverandre og begrense skaden når den inntreffer.

Selv om vi i WaterCircles mener at den mest moderne forsikring i verden skal bygge på disse opprinnelige ideer må vi ha vilkår. Vilkår er en bekreftelse på avtalens innhold, og vi anbefaler at du leser de i sammenheng med dine forsikringsbevis.

Hvordan vet jeg hvilket vilkår som gjelder min forsikring?

Datoen dine forsikringer gjelder fra (ditt forrige hovedforfall/oppstartsdato) styrer versjonen av vilkår som er gjeldende for deg. Dersom forsikringsperioden gjengitt på ditt forsikringsbevis starter i 2020, gjelder «Forsikringsvilkår 2020» for ditt forsikringsforhold.

Eksempel: Forsikringsperiode 01.06.2020-31.05.2021, gjelder vilkår: «Forsikringsvilkår 2020»

Vilkår

Generelle

Generelle- WtCGEN 2.10- 01.01.22

Personforsikringer

Barneforsikring -WtCBAR 2.11- 01.04.22

Barneforsikring -WtCBAR 2.10- 01.01.22

Livsforsikring- WtCLIV 2.11- 01.01.22

Ulykke- WtCULY 2.10- 01.01.22

Bygning

Fritidsbolig- WtCFRI 2.10- 01.01.22

Villa- WtCVIL 2.10- 01.01.22

Miljøextra- WtCME 2.10- 01.01.22

Eiendeler

Innbo og løsøre- WtCIBO 2.10- 01.01.22

Verdigjenstand- WtCVSK 2.10- 01.01.22

Motorvogn

Bil-WtCBIL 2.11- 01.05.22

Bil-WtCBIL 2.10- 01.01.22

Campingbil- WtCCAB 2.11- 01.05.22

Campingbil- WtCCAB 2.10- 01.01.22

Campingvogn-WtCCAV 2.11- 01.05.22

Campingvogn-WtCCAV 2.10- 01.01.22

Moped- WtCMOP 2.11- 01.05.22

Moped- WtCMOP 2.10- 01.01.22

Motorsykkel- WtCMC 2.11- 01.05.22

Motorsykkel- WtCMC 2.10- 01.01.22

Snøscooter- WtCSNØ 2.11- 01.05.22

Snøscooter- WtCSNØ 2.10- 01.01.22

Tilhenger- WtCTIL 2.11- 01.05.22

Tilhenger- WtCTIL 2.10- 01.01.22

Traktor- WtCTRA 2.11- 01.05.22

Traktor- WtCTRA 2.10- 01.01.22

Veteran- WtCVET 2.11- 01.05.22

Veteran- WtCVET 2.10- 01.01.22

Øvrige

Fritidsbåt- WtCBÅT 2.10- 01.04.22

Fritidsbåt- WtCBÅT 2.9- 01.07.21

Husdyr- WtCHUS 2.10- 01.01.22

Reise- WtCREI 2.12- 01.04.22

Reise- WtCREI 2.11- 01.01.22

Forsikringsvilkår 01.07.2021

Forsikringsvilkår 01.03.2021

Vilkår Vertikal Helse

Vilkår Helseforsikring fra 23.09.21

Vilkår Helseforsikring fra 25.09.20

Vilkår Helseforsikring fra 24.04.20

Fornyelse og vilkårsbrev

Fornyelsesbrev 01.05.2022

Fornyelsesbrev 01.04.2022

Fornyelsesbrev 01.01.2022

Fornyelsesbrev 01.07.2021

Fornyelsesbrev 01.03.2021