Bedrift 

Skatt

Hvert år får du tilsendt en oversikt som viser summen som arbeidsgiver skal oppgi på lønns- og trekkoppgaven under «Forsikringspremie – skattepliktig del».

Les mer

Merk at summen skal innberettes per person, dvs. at samlet premie må deles på antall ansatte, og eventuelt avregnes for medarbeidere som ikke har vært ansatt hele kalenderåret.

Nedenfor ser du en oversikt hva som er innberetningspliktig og hvordan summen regnes ut.

Innberettes

 • Utvidelser av yrkesskadeforsikringen utover det som er lovpålagt
 • Helseforsikring
 • Reiseforsikring utover tjenestereise. Om den også dekker ferie- og fritidsreiser for den ansatte, med eller uten familie, skal 45 % av premien for reiseforsikringen innberettes.
 • Annen sykdom
 • Gruppeliv

Innberettes ikke

 • Yrkesskadeforsikring etter lovens krav
 • Tjenestereise
 • Sykelønn
 • Sykeavbrudd
 • Forsikringer som betales av selvstendig næringsdrivende, eller den ansatte selv, skal ikke innberettes

Hvis forsikringene har forfall / fornyelse i løpet av kalenderåret.

Med mindre forsikringene fornyes 1. januar, har skatteåret to forsikringsperioder. Hvis forsikringen fornyes f.eks. 1. juli beregnes summen som skal innberettes på denne måten:

 • premien for perioden 1. januar til 30. juni beregnes
 • premien for perioden 1. juli til 31.desember beregnes
 • premien for begge periodene legges sammen og fordeles på de ansatte

Man regner 360 dager i et skatteår slik at alle måneder blir like lange (30 dager).