Bak etableringen av WaterCircles er det mye erfaring og kompetanse.
WaterCircles Norge AS er et heleid datterselskap av WaterCircles Forsikring ASA. De ansatte som møter kundene er de viktigste aksjonærene.  Det er de som er nærmest kundene, og som vil bidra til utvikling av selskapet på sikt.


Lov om forsikringsformidling av 1.1.2006 setter bl.a. visse krav til hvilke opplysninger et forsikringsagentur må gi om seg selv. 


WaterCircles Norge AS er oppført i Enhetsregisteret og agentregisteret på http://www.watercircles.com.

WaterCircles Norge AS
Strandveien 50, Godthaab, 1366 Lysaker
Organisasjonsnummer 995 544 830

 

Forsikringsgiver

Med mindre annet er angitt i forsikringsbeviset er forsikringsgiver (forsikringsselskap) WaterCircles Forsikring ASA
Strandveien 50, Godthaab, 1366 Lysaker
Organisasjonsnummer 915 495 486

For mer informasjon http://www.watercircles.com

 

Garanti for skadeoppgjør

WaterCircles Forsikring ASA er medlem i den norske Garantiordningen for skadeforsikring. Garantiordningen skal bidra til å sikre utbetaling av krav som følger av avtale om direkte skadeforsikring, til sikrede og skadet tredjemann. Dette betyr at erstatningskrav kan dekkes selv om forsikringsselskapet selv ikke er i stand til oppfylle sine forpliktelser ved en forsikringsutbetaling. Som kunde kan du derfor være trygg på at du får din rettslige erstatning, uavhengig av hvilken leverandør du velger. 

Les mer om ordningen på Regjeringens nettsider her, eller på http://www.garantiordningen.no