Forsikringsgiver og formalia

WaterCircles Norge AS er agent for WaterCircles Forsikring ASA og Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig, samt underagent for WaterCircles Forsikring ASA for produkter tilbudt med Vertikal Helseassistanse som forsikringsgiver.

WaterCircles Norge AS er oppført i Enhetsregisteret og agentregisteret til WaterCircles Forsikring ASA

Forsikringsgivere:

Forsikringsgiver er angitt i forsikringsbeviset. 

WaterCircles Forsikring ASA   

Strandveien 50, Godthaab, 1366 Lysaker
Organisasjonsnummer 915 495 486

WaterCircles Forsikring ASA er oppført i Finanstilsynets virksomhetsregister og Enhetsregisteret

WaterCircles Forsikring ASA agentregister

Vertikal Helseassistanse AS 

Frøyasgata 15, 0273 Oslo
Org.nr: 979 429 096

Vertikal Helseassistanse er oppført i Ifs agentregister og Enhetsregisteret

Vertikal Helseassistanse AS agentregister

Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig

Schweigaards gate 16, 0191 Oslo
Org.nr: 954 662 764

Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig er oppført i Finanstilsynets virksomhetsregister og Enhetsregisteret

Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig agentregister

Garanti for skadeoppgjør

WaterCircles Forsikring ASA er medlem i den norske Garantiordningen for skadeforsikring. Garantiordningen skal bidra til å sikre utbetaling av krav som følger av avtale om direkte skadeforsikring, til sikrede og skadet tredjemann. Dette betyr at erstatningskrav kan dekkes selv om forsikringsselskapet selv ikke er i stand til oppfylle sine forpliktelser ved en forsikringsutbetaling. Som kunde kan du derfor være trygg på at du får din rettslige erstatning, uavhengig av hvilken leverandør du velger. 

Les mer om ordningen på Finanstilsynet sine sider.