Bedrift    Bedriftsforsikringer 

Bedriftsforsikring

Bedriftsforsikring er en kombinert forsikring med dekninger som kan tilpasses basert på din bedrifts individuelle behov.

Les mer Jeg ønsker et tilbud

Forsikringen kan omfatte:

  • Maskiner, inventar løsøre
  • Varer
  • Avbruddstap etter skade
  • Ansvar

I tillegg har forsikringen en mengde inkluderte tilleggsdekninger samt valgfrie tillegsdekninger som gjør at vi kan skreddersy en forsikringsdekning som passer bedriftens behov.

Se hva forsikringen dekker

Hva dekker forsikringen?

Matrisene under er oppdatert med vilkår for poliser med startdato etter 01.01.2021

Forsikringen dekker:

Maskiner

Varer

Avbruddstap

Ansvar

Produktansvarsforsikring – ansvarsforsikring for skade voldt på ting og person under utøvelse av virksomhet maks 10 000 000 kroner

Vi dekker skade ved brann, plutselig nedsoting fra ildsted og eksplosjon, elektrisk fenomen eller direkte lynnedslag, med fratrekk av avtalt egenandel. Unntatt er skade ved sprengningsarbeider som utføres på forsikringsstedet.

Skade som skyldes tyveri og hærverk i rom i bygning.

Vi dekker: utstrømming av gass, vann eller annen væske fra rørledning med tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller ved oversvømmelse fra slikt tilknyttet utstyr. Plutselig vanninntrengning i bygning fra terreng eller grunnen, når det fører til synlig frittstående vann over laveste gulv.

Selskapet svarer for skade ved elektrisk fenomen på elektrisk maskin, apparat eller ledning med driftsspenning inntil 1000 V. Med elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning også som følge av lyn og tordenvær.

Vi dekker for skade som skyldes ran og overfall av penger, verdipapirer, løsøre og varer på forsikringsstedet. Erstatning for penger og verdipapirer er begrenset til 150 000 kroner.

Selskapet svarer for skade ved snøtyngde, snøpress og ras fra eller på tak. Unntatt er skade som alene rammer takrenner, snøfangere og markiser.

Produktansvarsforsikring – ansvarsforsikring for skade voldt på ting og person under utøvelse av virksomhet maks 10 000 000 kroner

Ansvar

Vi dekker skade ved brann, plutselig nedsoting fra ildsted og eksplosjon, elektrisk fenomen eller direkte lynnedslag, med fratrekk av avtalt egenandel. Unntatt er skade ved sprengningsarbeider som utføres på forsikringsstedet.

Maskiner  Varer  Avbruddstap

Skade som skyldes tyveri og hærverk i rom i bygning.

Maskiner  Varer  Avbruddstap

Vi dekker: utstrømming av gass, vann eller annen væske fra rørledning med tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller ved oversvømmelse fra slikt tilknyttet utstyr. Plutselig vanninntrengning i bygning fra terreng eller grunnen, når det fører til synlig frittstående vann over laveste gulv.

Maskiner  Varer  Avbruddstap

Selskapet svarer for skade ved elektrisk fenomen på elektrisk maskin, apparat eller ledning med driftsspenning inntil 1000 V. Med elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning også som følge av lyn og tordenvær.

Maskiner  Varer  Avbruddstap

Vi dekker for skade som skyldes ran og overfall av penger, verdipapirer, løsøre og varer på forsikringsstedet. Erstatning for penger og verdipapirer er begrenset til 150 000 kroner.

Maskiner  Varer  Avbruddstap

Selskapet svarer for skade ved snøtyngde, snøpress og ras fra eller på tak. Unntatt er skade som alene rammer takrenner, snøfangere og markiser.

Maskiner  Varer  Avbruddstap

Se forsikringsvilkår (PDF)

   Få et tilbud på forsikring

Fyll ut skjemaet under og vi vil sende deg et uforpliktende tilbud.

  • Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.