Bedrift    Bedriftsforsikringer 

Næringsbygg

Les mer Jeg ønsker et tilbud

Forsikringen omfatter dekninger for skader som et bygg kan bli utsatt for som brann, vannskade, tyveri, naturskade. Se oversikt nedenfor.

Forsikringen kan tegnes for både store og små bygninger.

Se hva forsikringen dekker

Hva dekker forsikringen?

Matrisene under er oppdatert med vilkår for poliser med startdato etter 01.01.2021

Forsikringen dekker:

Dekket

Vi erstatter brannskade på bygning med fratrekk av avtalt egenandel. Forsikringen gjelder for skade ved: Brann, dvs. ild som er kommet løs. Plutselig nedsoting og eksplosjon.

Forsikringen dekker skade som følge av direkte lynnedslag og elektrisk fenomen.
Med elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning – også som følge av lyn og tordenvær.

Forsikringen omfatter bruddskade på bygningsledning for vann og annen væske, herunder radiator, varmtvannsbereder eller -beholder, oljetank, septiktank, drenskum, fyrkjele o.l.

Forsikringen dekker skader ved utstrømming av gass, vann eller annen væske fra rørledning med tilknyttet utstyr og skader som følge av vann som plutselig trenger inn i bygning fra terreng eller grunnen i slik mengde at det blir stående vann på gulvet.

Forsikringen dekker skade ved tyveri fra og hærverk i eller på bygning.

Selskapet svarer for skade ved snøtyngde, snøpress og ras fra eller på tak. Unntatt er skade som alene rammer takrenner, snøfangere og markiser.

Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for skade som er voldt under utøvelse som eier av den forsikrede eiendom.

Forsikringen dekker skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Dekninger som kan kjøpes som tillegg:

Dekket

Tap av husleieinntekt som følge av dekningsmessig skade under bygningsforsikringen.

Vi erstatter brannskade på bygning med fratrekk av avtalt egenandel. Forsikringen gjelder for skade ved: Brann, dvs. ild som er kommet løs. Plutselig nedsoting og eksplosjon.

Dekket

Forsikringen dekker skade som følge av direkte lynnedslag og elektrisk fenomen.
Med elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning – også som følge av lyn og tordenvær.

Dekket

Forsikringen omfatter bruddskade på bygningsledning for vann og annen væske, herunder radiator, varmtvannsbereder eller -beholder, oljetank, septiktank, drenskum, fyrkjele o.l.

Dekket

Forsikringen dekker skader ved utstrømming av gass, vann eller annen væske fra rørledning med tilknyttet utstyr og skader som følge av vann som plutselig trenger inn i bygning fra terreng eller grunnen i slik mengde at det blir stående vann på gulvet.

Dekket

Forsikringen dekker skade ved tyveri fra og hærverk i eller på bygning.

Dekket

Selskapet svarer for skade ved snøtyngde, snøpress og ras fra eller på tak. Unntatt er skade som alene rammer takrenner, snøfangere og markiser.

Dekket

Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for skade som er voldt under utøvelse som eier av den forsikrede eiendom.

Dekket

Forsikringen dekker skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Dekket

Dekninger som kan kjøpes som tillegg:

Tap av husleieinntekt som følge av dekningsmessig skade under bygningsforsikringen.

Dekket

Se forsikringsvilkår (PDF)

   Få et tilbud på forsikring

Fyll ut skjemaet under og vi vil sende deg et uforpliktende tilbud.

  • Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.