Privat    Privatforsikringer 

Båtforsikring

En båtforsikring omfatter blant annet skade ved brann, lynnedslag, hærverk eller tyveri.

Les mer Jeg ønsker et tilbud

Finn en båtforsikring som passer deg.

Velg mellom Ansvar, Delkasko, Kasko eller Elite. Kontakt oss gjerne for rådgivning dersom du er usikker på hvilke dekning du har behov for.

Se hva forsikringen dekker

Hva dekker båtforsikringen?

Forsikringen dekker:

Elite

Kasko

Delkasko

Ansvar

Vi dekker erstatningskrav mot deg som eier, bruker eller fører av båten med inntil Euro 3 000 000,-. I tillegg får du rettshjelp som eier eller bruker av båten, med inntil kr 100 000,- med fratrekk av egenandel kr 5 000,- med tillegg av 20% av det overskytende. I de tilfeller der det er tre eller flere parter på samme side i en sak og de faktiske og juridiske problemstillingene i det alt vesentlige er de samme er den samlede forsikringssummen begrenset til kr 250 000,-

Ulykkesforsikring for fører og passasjer.

Vi dekker skader ved brann, lynnedslag og eksplosjon. Vi dekker også skade etter hærverk, samt tyveri av båt og motor, med fratrekk av avtalt egenandel.

Ut over avtalt forsikringssum for fartøyet omfatter forsikringen – begrenset til kr 20 000,- pr skadetilfelle, med fratrekk av avtalt egenandel, bagasje som midlertidig befinner seg ombord. Er denne forsikringssummen tilstrekkelig, omfatter forsikringen også bagasje som tilhører andre.

Har du Elitedekning, økes summen til kr 50 000,- pr skadetilfelle.

Vi dekker kostnader til båtredning og fjerning av vrak med inntil 10% av båtens forsikringssum.

Vi dekker skader under transport eller opplag, både ved opptak og sjøsetting, med fradrag av avtalt egenandel.

Vi dekker skader som følge av grunnstøting, sammenstøt og kollisjon, synking, kantring eller annen plutselig ytre hendelse, med fradrag av avtalt egenandel.

For seilbåter dekkes brudd på mast og bom, med fradrag av avtalt egenandel. Gjelder også ved regatta, dersom dette er avtalt.

Ved skade som medfører at båten må etterlates for reparasjon, dekker vi kostnader til opphold, hjemreise og henting.

Forsikringen utvides til å omfatte ett av følgende fartøy inntil 4 meter, tilhørende det forsikrede fartøyet: Jolle, gummibåt eller livbåt, samt utenbordsmotor inntil 10 HK, med fratrekk av egenandel på kr 5 000,-

Avbruddsforsikringen gjelder for erstatningsmessig skade som skjer i tidsrommet fra og med 1.mai til og med 31. august som erstattes etter reglene nedenfor:

– Ved tyveri av fartøy utbetales avbruddserstatning for den tiden det har vært borte, regnet fra den dag Selskapet og politiet fikk melding om tyveriet og til det kommer til rette igjen. Kommer fartøyet til rette med skader som åpenbart er knyttet til brukstyveriet eller tyveriet, betales også for normal reparasjonstid.

– Ved annen erstatningsmessig skade, som gjør fartøyet sjøudyktig, betales avbruddserstatning for normal reparasjonstid og ventetid fra skaden er meldt til Selskapet og politiet og til det er ferdig reparert. Ved totalskade gis erstatning for 30 dager. Erstatning utbetales med 2 promille av fartøyets forsikringssum pr. dag i inntil 30 dager.

Tyveri av ladekabel til elbåt eller hybridbåt er dekket med inntil kr 10 000

Forsikringen utvides til å omfatte skader som har oppstått plutselig som følge av:
– feilfylling av bensin på dieseltank eller diesel på bensintank
– drivstoff infisert av dieseldyr

Forsikringen er utvidet til å omfatte skade på krybbe, presenning og stativ inntil kr 100.000.

Dersom båten og/eller motor er tapt, eller utgiftene til reparasjon overstiger 80% av listepris for tilsvarende båt og/eller motor fra importør på skadetidspunktet, erstatter selskapet enten:
– Ny tilsvarende båt og/eller motor av samme merke,
modell og årgang og med samme utstyr, eller
– Kontant det beløp WaterCircles ville betalt for tilsvarende båt og/eller motor.

Totalskadegarantien gjelder inntil 3 år fra båt og/eller motor er kjøpt ny.

Forsikringen er utvidet til å omfatte tyveri av vannscooterplattform/flytedokk til fortøyning av vannscooter med inntil kr 30 000.

Dekninger som kan kjøpes som tillegg:

Elite

Kasko

Delkasko

Ansvar

Forsikringen dekker kostnader til reparasjon av skader/ følgeskader eller feil som påvirker båtens funksjon og som skjer plutselig og uforutsett inntil motoren er 10 år.

Kan velges som tillegg til både Elite og Kasko, ved forsikring av båter med motor nyere enn 7 år. For egenandel se vilkår.

Vi dekker erstatningskrav mot deg som eier, bruker eller fører av båten med inntil kr 10 000 000,-. I tillegg får du rettshjelp som eier eller bruker av båten, med inntil kr 100 000,- med fratrekk av egenandel kr 5 000,- med tillegg av 20% av det overskytende. I de tilfeller der det er tre eller flere parter på samme side i en sak og de faktiske og juridiske problemstillingene i det alt vesentlige er de samme er den samlede forsikringssummen begrenset til kr 250 000,-

Elite  Kasko  Delkasko  Ansvar

Ulykkesforsikring for fører og passasjer.

Elite  Kasko  Delkasko  Ansvar

Vi dekker skader ved brann, lynnedslag og eksplosjon. Vi dekker også skade etter hærverk, samt tyveri av båt og motor, med fratrekk av avtalt egenandel.

Elite  Kasko  Delkasko

Ut over avtalt forsikringssum for fartøyet omfatter forsikringen – begrenset til kr 20 000,- pr skadetilfelle, med fratrekk av avtalt egenandel, bagasje som midlertidig befinner seg ombord. Er denne forsikringssummen tilstrekkelig, omfatter forsikringen også bagasje som tilhører andre.

Har du Elitedekning, økes summen til kr 50 000,- pr skadetilfelle.

Elite  Kasko  Delkasko

Vi dekker kostnader til båtredning og fjerning av vrak med inntil 10% av båtens forsikringssum.

Elite  Kasko

Vi dekker skader under transport eller opplag, både ved opptak og sjøsetting, med fradrag av avtalt egenandel.

Elite  Kasko

Vi dekker skader som følge av grunnstøting, sammenstøt og kollisjon, synking, kantring eller annen plutselig ytre hendelse, med fradrag av avtalt egenandel.

Elite  Kasko

For seilbåter dekkes brudd på mast og bom, med fradrag av avtalt egenandel. Gjelder også ved regatta, dersom dette er avtalt.

Elite  Kasko

Ved skade som medfører at båten må etterlates for reparasjon, dekker vi kostnader til opphold, hjemreise og henting.

Elite

Forsikringen utvides til å omfatte ett av følgende fartøy inntil 4 meter, tilhørende det forsikrede fartøyet: Jolle, gummibåt eller livbåt, samt utenbordsmotor inntil 10 HK, med fratrekk av egenandel på kr 5 000,-

Elite

Avbruddsforsikringen gjelder for erstatningsmessig skade som skjer i tidsrommet fra og med 1.mai til og med 31. august som erstattes etter reglene nedenfor:

– Ved tyveri av fartøy utbetales avbruddserstatning for den tiden det har vært borte, regnet fra den dag Selskapet og politiet fikk melding om tyveriet og til det kommer til rette igjen. Kommer fartøyet til rette med skader som åpenbart er knyttet til brukstyveriet eller tyveriet, betales også for normal reparasjonstid.

– Ved annen erstatningsmessig skade, som gjør fartøyet sjøudyktig, betales avbruddserstatning for normal reparasjonstid og ventetid fra skaden er meldt til Selskapet og politiet og til det er ferdig reparert. Ved totalskade gis erstatning for 30 dager. Erstatning utbetales med 2 promille av fartøyets forsikringssum pr. dag i inntil 30 dager.

Elite

Tyveri av ladekabel til elbåt eller hybridbåt er dekket med inntil kr 10 000

Elite

Forsikringen utvides til å omfatte skader som har oppstått plutselig som følge av:
– feilfylling av bensin på dieseltank eller diesel på bensintank
– drivstoff infisert av dieseldyr

Elite

Forsikringen er utvidet til å omfatte skade på krybbe, presenning og stativ inntil kr 100.000.

Elite

Dersom båten og/eller motor er tapt, eller utgiftene til reparasjon overstiger 80% av listepris for tilsvarende båt og/eller motor fra importør på skadetidspunktet, erstatter selskapet enten:
– Ny tilsvarende båt og/eller motor av samme merke,
modell og årgang og med samme utstyr, eller
– Kontant det beløp WaterCircles ville betalt for tilsvarende båt og/eller motor.

Totalskadegarantien gjelder inntil 3 år fra båt og/eller motor er kjøpt ny.

Elite

Forsikringen er utvidet til å omfatte tyveri av vannscooterplattform/flytedokk til fortøyning av vannscooter med inntil kr 30 000.

Elite

Dekninger som kan kjøpes som tillegg:

Forsikringen dekker kostnader til reparasjon av skader/ følgeskader eller feil som påvirker båtens funksjon og som skjer plutselig og uforutsett inntil motoren er 10 år.

Kan velges som tillegg til både Elite og Kasko, ved forsikring av båter med motor nyere enn 7 år. For egenandel se vilkår.

Elite  Kasko

Se forsikringsvilkår (PDF)

   Få et tilbud på forsikring

Fyll ut skjemaet under og vi vil sende deg et uforpliktende tilbud.

  • Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.