Bedrift    Bedriftsforsikringer 

Arbeidsmaskin

Rullende maskiner i bedriften

Les mer Jeg ønsker et tilbud

Trucker på lageret, traktor for å klippe gress om sommeren og måke parkeringsplassen om vinteren eller andre arbeidsmaskiner som er nødvendige i bedriften. Vår arbeidsmaskinforsikring kan dekke ditt forsikringsbehov.

Se hva forsikringen dekker

Hva dekker forsikringen?

Matrisene under er oppdatert med vilkår for poliser med startdato etter 01.01.2021

Forsikringen dekker:

Kasko

Delkasko

Brann og tyveri

Bilansvar

Ansvar

Gir ubegrenset erstatning ved skade på personer. Skade på tredjemanns kjøretøy, bygninger og gjenstander er dekket med inntil kr 100 000 000,-

Brann

Skade på arbeidsmaskinen som skyldes brann, lynnedslag og eksplosjon

Tyveri

Skade på arbeidsmaskinen som følge av tyveri, brukstyveri eller forsøk på tyveri. I tillegg omfattes hærverk ved tyveriforsøk.

Hærverk

Skade på arbeidsmaskinen som følge av hærverk

Kollisjon

Skader på arbeidsmaskinen som følge av kollisjon

Utforkjøring og velting

Skade på arbeidsmaskinen som følge av utforkjøring velting eller annen plutselig ytre påvirkning.

Ansvar

Gir ubegrenset erstatning ved skade på personer. Skade på tredjemanns kjøretøy, bygninger og gjenstander er dekket med inntil kr 100 000 000,-

Kasko  Delkasko  Bilansvar

Brann

Skade på arbeidsmaskinen som skyldes brann, lynnedslag og eksplosjon

Kasko  Delkasko  Brann og tyveri

Tyveri

Skade på arbeidsmaskinen som følge av tyveri, brukstyveri eller forsøk på tyveri. I tillegg omfattes hærverk ved tyveriforsøk.

Kasko  Delkasko  Brann og tyveri

Hærverk

Skade på arbeidsmaskinen som følge av hærverk

Kasko

Kollisjon

Skader på arbeidsmaskinen som følge av kollisjon

Kasko

Utforkjøring og velting

Skade på arbeidsmaskinen som følge av utforkjøring velting eller annen plutselig ytre påvirkning.

Kasko

Se forsikringsvilkår (PDF)

   Få et tilbud på forsikring

Fyll ut skjemaet under også sender vi deg et uforpliktende tilbud.

  • Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.