Privat 

Fordeler

Vi har fordelsprogram for utvalgte og ansvarlige totalkunder som inkluderer personlig rådgivning.

Select Fordelsprogram

Select = Totalkunde

Select er vårt totalkunde-konsept. En totalkunde er deg som har tre eller flere forsikringer hvorav en eller flere av forsikringene er egeneid bolig eller bilforsikring.

WaterCircles forsikring – Hvem er vi?

WaterCircles er forsikring for utvalgte og ansvarlige kunder.

Vi tilbyr skadeforsikringer både til privatpersoner og bedrifter. Vi leverer også forsikringstjenester til utvalgte og inviterte samarbeidspartnere og agentkontor. Dette under avtalen WaterCircles Norge AS.

WaterCircles forsikring har kontor i Norge og Sverige. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Vårt konsept bygger på forretningsideen om et forsikringsfellesskap der våre egne kunder inviterer inn nye ansvarlige kunder. Ved å invitere inn utvalgte kunder med god risikoprofil, og som tar vare på tingene sine, har vi dannet et fellesskap som har færre skader enn gjennomsnittet i forsikringsmarkedet. Dette vil generere god lønnsomhet både for kunden og oss. 

Lønnsomheten velger vi å dele med våre kunder i form av gode og stabile priser, personlig rådgiving, høy servicegrad og gjennom incentivet vennebonus.

Ideen bak forsikring er enkel. Mange mennesker går sammen om å dele risiko. Det er derfor viktig å velge hvem du vil dele risiko sammen med, slik at du havner i godt selskap, og i et selskap som gir deg unike fordeler og gode betingelser.

I uavhengige kundeundersøkelser har vi bevist at vi ligger helt i toppen når det gjelder både kundeservice, forsikringsdekninger og i håndtering av skadeoppgjør. Vi er et selskap som er i sterk vekst og jobber med kontinuerlige forbedringer. Det gjør at vi nå utvikler oss i en retning som vil gi deg flere unike fordeler, og er et forsikringsfellesskap hvor du skal føle deg trygg på at du og dine forsikringsbehov blir ivaretatt. 

Forsikring er et «spleiselag» og et håndverk. Det betyr at du som kunde deler risikoen med andre i forsikringsfelleskapet.

Vårt ansvar er å skape gode betingelser for våre ansvarlige kunder, og derfor gleder vi oss stort til å lansere et nytt og enda bedre invitasjonskonsept i mars 2022.

Fordelsprogram

Select er vårt totalkundeprogram.

Kundebonus – Alle nye Select/totalkunder får 15 % i kundebonus, en rabatt som øker for hvert år du er skadefri. For hvert skadefrie år vil kundebonusen øke med 1 % opp til maksimalt 25 %. 

I tillegg får du følgende fordeler:

 • Personlig rådgivning – Vi har fokus på deg og dine forsikringsbehov.  

 • WaterCircles Helsetelefon – WaterCircles Helsetelefons rådgivningstjeneste betjenes av spesialtrente og erfarne sykepleiere 24 timer i døgnet året rundt. Lege er tilgjengelig i tidsrommet 08.00-22.00 alle dager. WaterCircles Helsetelefon er inkludert i fordelsprogrammet Select. Utvidet informasjon om fordelen kan du lese her.
 • Fast Track – Vi svarer raskt på henvendelser og svarer 96 % av alle telefoner innen 30 sek. Det betyr at vi melder tilbake til deg aller senest innen 24 timer uansett hva henvendelsen gjelder. Det bes merke at 24 timers svartid kun gjelder når det er virkedag dagen etter. Som regel får du tilbakemeldingen innen et par timer. Dersom vi mot formodning bruker mer enn 24 timer på å respondere etter en meldt skade, slipper du egenandelen (inntil 5 000 kr)
 • Trygghetsgarantien – Vi sjekker gjerne dine forsikringer før hovedforfall sammen med deg, slik at du verken er overforsikret eller underforsikret. Hos oss er du automatisk forsikret for 2 000 km ekstra kjørelengde, 
  500 000 kr i nyanskaffelser til innbo eller påbygg og har ulykkesforsikring på 100 000 kr for nyfødte barn og barnebarn. Dette gjelder for hele forsikringsåret frem til nærmeste hovedforfall.
 • Invitasjonsprogram = Vennebonus + Egenandelskonto – WaterCircles Invitasjonsprogram gir deg belønning for hver inviterte venn/bekjent som fører til et kundeforhold hos oss. Dine invitasjoner belønnes med vennebonus og egenandelsfordeler. Les mer her.
   

Forsikringer

WaterCircles forsikrer dine verdier, din familie og din bedrift.

Våre seniorrådgivere er eksperter på forsikring og hjelper deg med å kartlegge ditt forsikringsbehov.

Som kunde i Watercircles skal du føle deg trygg på at vi gir deg gode råd om hvilke forsikringer du og din familie trenger. Vi tilbyr alle de private forsikringer en familie har behov for, slik at du og familien kan sove trygt om natten. I tillegg til private forsikringer tilbyr vi også bedriftsforsikringer for små og mellomstore bedrifter.

Snakk med oss om dine forsikringsbehov eller om du trenger å endre din forsikringsavtale underveis.

Vi gir deg rask service slik at du alltid har dine forsikringer i orden.

Vennebonus

Anbefal WaterCircles Forsikring til dine venner og få rabatterte forsikringer hos oss!

Les mer her og anbefal dine venner

Helsetelefon

WaterCircles Helsetelefons rådgivningstjeneste betjenes av spesialtrente og erfarne sykepleiere 24 timer i døgnet året rundt. Lege er tilgjengelig i tidsrommet 08.00-22.00 alle dager. WaterCircles Helsetelefon er inkludert i fordelsprogrammet Select.

Kontakt WaterCircles Helsetelefon på tlf: 22 13 91 37 

Vi kan hjelpe deg med blant annet:

 • Online konsultasjon ved behov
 • Spar tid og penger ved å slippe unødvendige besøk hos lege og legevakt
 • Snakk med norske leger på telefon og video også når du er på ferie i utlandet
 • Psykisk helsehjelp
 • Veiledning til offentlige og private helsetjenester
 • Svarer deg på spørsmål i forbindelse med graviditet og fødsel.
 • Sykemelding opp til syv dager
 • Henvisning til spesialist
 • Resept på medisiner

Skade

WaterCircles gir deg trygghet.

Du fortjener det beste skadeoppgjøret når uhellet rammer deg. Ring oss på +47 67 20 60 00 eller meld skade online ved å fylle ut skadeskjema her.

Anbefal WaterCircles til dine venner