Privat    Privatforsikringer 

Bilforsikring

WaterCircles sin bilforsikring har fire ulike dekninger. Basert på ditt behov kan du velge alt fra ansvarsdekning til vår toppdekning Elite.

Les mer Jeg ønsker et tilbud

Finn en bilforsikring som passer deg.

Velg mellom Ansvar, Delkasko, Kasko eller Elite.

Kontakt oss gjerne for rådgivning dersom du er usikker på hvilke dekning du har behov for.

Se hva bilforsikringen dekker

Hva dekker bilforsikringen?

Forsikringen dekker:

Elite

Kasko

Delkasko

Ansvar

Gir ubegrenset erstatning ved skade på personer. Andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander er dekket med inntil kr 100.000.000,-

Vi dekker utgifter til advokatbistand i en tvist med inntil kr 100.000,- med fratrekk av egenandel kr 5.000,- med tillegg av 20% av det overskytende.

Vi gir erstatning ved personskade på fører og/eller passasjer.

Vi dekker skade på bil som følge av brann, lynnedslag, og eksplosjon, med fratrekk av avtalt egenandel.

Vi dekker tyveri av bilen din eller fysisk skade på bilen som følge av forsøk på tyveri, med fratrekk av avtalt egenandel.

Vi dekker skade på front-, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass. Forsikringen dekker ikke lykter eller speil. Ved reparasjon av rute trekkes ingen egenandel. Må ruten byttes, trekkes en egenandel på kr 3 000,-. Vi har avtale med Hurtigruta Carglass. Finn din nærmeste avdeling og book time på www.carglass.no

Vi dekker veihjelp i Norden med fradrag av egenandel på kr 500,-. Vi har avtale med Viking Redningstjeneste, ta kontakt på tlf 06000

Vi dekker veihjelp i Norden. På reiser i inntil 3 måneder gjelder forsikringen også i de øvrige deler av Europa unntatt Tyrkia, Russland, Belarus og Kosovo. Veihjelpsdekningen gjelder også på hjemmeadressen med fradrag av egenandel på kr 500,-
Vi har avtale med Viking Redningstjeneste, ta kontakt på tlf 06000

Vi dekker tyveri av bagasje i bil samt bagasje som skades hvis bilen blir utsatt for skade. Erstatningen dekker inntil kr 5 000,-

Vi dekker tilleggsutstyr, dekor, folie og spesiell lakk. Forsikringen omfatter også dekor/reklametekst og lakkering ut over motorvognens seriemessige utførelse. Erstatningen dekker inntil kr 10 000,-

Vi dekker skade på egen bil ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse, med fratrekk av avtalt egenandel.

Kasko: Leiebil for kr 375,- per dag i inntil 10 dager.
Elite: Leiebil for kr 600,- per dag i hele reperasjonstiden maks 45 dager.

Om reparasjonsomkostningene vil overstige 80 % av motorvognens samlede kjøpesum som ny inkludert verdien av fast montert utstyr, gjelder følgende:

Kasko – Skaden må inntreffe innen et år etter at motorvognen ble registrert som fabrikkny og motorvognen ikke har vært kjørt over 20 000 km.

Elite – Skaden må intreffe innen tre år, og motorvognen ikke har vært kjørt over 60.000 km.

Ved fylling av feil drivstoff på kjøretøyet, for eksempel bensin på dieselbil, dekkes reparasjon av skader på kjøretøyets drivstoffsystem og motor.

Skade på eller tap av bilnøkkel. Forsikringen dekker kostnader til ny nøkkel, programmering og omkoding som følge av en tilfeldig, plutselig ytre hendelse. Samme gjelder om nøkkel blir mistet eller stjålet. Skadeårsak må være kjent, og tapet må kunne knyttes til et bestemt skadetidspunkt. Erstatningen er begrenset til 20.000 kroner. Egenandelen er 1.000 kroner.

Dekker inntil 40.000 kroner ved parkeringsskade uten bonustap.

Dekker inntil 20.000 kroner for bagasje og inntil 40.000 kroner for tilleggsutstyr, dekor, folie og spesiell lakk. 

Ved totalskade på leaset bil utbetales resterende startleie. Dersom motorvognen totalskades eller anses tapt som følge av tyveri, betaler Selskapet innskudd forholdsmessig nedskrevet ut fra hvor mange hele måneder som er gjenstående av leieforholdet til leietaker med inntil kr 100 000,-

Hvis motor, girkasse eller drivverk havarerer før bilen er 8 år, og ikke har kjørt mer enn 200 000 km, reparerer vi eller bytter den ut. Dekker også batteripakke på elbil og hybrid. Dekker ikke skader som følge av normal slitasje, manglende vedlikehold eller trimming.

For egenandel se vilkår.

Gir ubegrenset erstatning ved skade på personer. Andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander er dekket med inntil kr 100 000 000,-

Elite  Kasko  Delkasko  Ansvar

Vi dekker utgifter til advokatbistand i en tvist med inntil kr 100.000,- med fratrekk av egenandel kr 5.000,- med tillegg av 20% av det overskytende.

Elite  Kasko  Delkasko  Ansvar

Vi gir erstatning ved personskade på fører og/eller passasjer.

Elite  Kasko  Delkasko  Ansvar

Vi dekker skade på bil som følge av brann, lynnedslag, og eksplosjon, med fratrekk av avtalt egenandel.

Elite  Kasko  Delkasko

Vi dekker tyveri av bilen din eller fysisk skade på bilen som følge av forsøk på tyveri, med fratrekk av avtalt egenandel.

Elite  Kasko  Delkasko

Vi dekker skade på front-, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass. Forsikringen dekker ikke lykter eller speil. Ved reparasjon av rute trekkes ingen egenandel. Må ruten byttes, trekkes en egenandel på kr 2 500,-. Vi har avtale med Hurtigruta Carglass. Finn din nærmeste avdeling og book time på www.carglass.no

Elite  Kasko  Delkasko

Vi dekker veihjelp i Norden med fradrag av egenandel på kr 500,-. Vi har avtale med Viking Redningstjeneste, ta kontakt på tlf 06000

Elite  Kasko  Delkasko

Vi dekker veihjelp i Norden. På reiser i inntil 3 måneder gjelder forsikringen også i de øvrige deler av Europa samt i Israel og Tyrkia. Veihjelpsdekningen gjelder også på hjemmeadressen med fradrag av egenandel på kr 500,-
Vi har avtale med Viking Redningstjeneste, ta kontakt på tlf 06000

Elite  Kasko

Vi dekker tyveri av bagasje i bil samt bagasje som skades hvis bilen blir utsatt for skade. Erstatningen dekker inntil kr 5 000,-

Elite  Kasko

Vi dekker tilleggsutstyr, dekor, folie og spesiell lakk. Forsikringen omfatter også dekor/reklametekst og lakkering ut over motorvognens seriemessige utførelse. Erstatningen dekker inntil kr 10 000,-

Elite  Kasko

Vi dekker skade på egen bil ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse, med fratrekk av avtalt egenandel.

Elite  Kasko

Kasko: Leiebil for kr 375,- per dag i inntil 10 dager.
Elite: Leiebil for kr 600,- per dag i hele reperasjonstiden maks 45 dager.

Elite  Kasko

Om reparasjonsomkostningene vil overstige 80 % av motorvognens samlede kjøpesum som ny inkludert verdien av fast montert utstyr, gjelder følgende:

Kasko – Skaden må inntreffe innen et år etter at motorvognen ble registrert som fabrikkny og motorvognen ikke har vært kjørt over 20 000 km.

Elite – Skaden må intreffe innen tre år, og motorvognen ikke har vært kjørt over 60.000 km.

Elite  Kasko

Ved fylling av feil drivstoff på kjøretøyet, for eksempel bensin på dieselbil, dekkes reparasjon av skader på kjøretøyets drivstoffsystem og motor, med fratrekk av avtalt egenandel.

Elite

Skade på eller tap av bilnøkkel. Forsikringen dekker kostnader til ny nøkkel, programmering og omkoding som følge av en tilfeldig, plutselig ytre hendelse. Samme gjelder om nøkkel blir mistet eller stjålet. Skadeårsak må være kjent, og tapet må kunne knyttes til et bestemt skadetidspunkt. Erstatningen er begrenset til 20.000 kroner. Egenandelen er 1.000 kroner.

Elite

Erstatter inntil 40.000 kroner ved parkeringsskade uten bonustap.

Elite

Dekker inntil 20.000 kroner for bagasje og inntil 40.000 kroner for tilleggsutstyr, dekor, folie og spesiell lakk. 

Elite

Ved totalskade på leaset bil utbetales resterende startleie. Dersom motorvognen totalskades eller anses tapt som følge av tyveri, betaler Selskapet innskudd forholdsmessig nedskrevet ut fra hvor mange hele måneder som er gjenstående av leieforholdet til leietaker med inntil kr 100 000,-

Elite

Hvis motor, girkasse eller drivverk havarerer før bilen er 8 år, og ikke har kjørt mer enn 200 000 km, reparerer vi eller bytter den ut. Dekker også batteripakke på elbil og hybrid. Dekker ikke skader som følge av normal slitasje, manglende vedlikehold eller trimming.

For egenandel se vilkår.

Elite

Se forsikringsvilkår (PDF) Se IPID

   Få et tilbud på forsikring

Fyll ut skjemaet under og vi vil sende deg et uforpliktende tilbud.

  • Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.