Forsikringsvilkår Bedrift

Se ditt forsikringsbevis for hvilken vilkårsperiode som gjelder for deg.

Hvorfor må vi ha vilkår?

Det var en gang det å bli forsikret var et partnerskap på liv og eksistens, som krevde stor gjensidig respekt. Forsikringen var et skjebnefellesskap basert på filosofien om at det var bedre å stå sammen om å dele risiko.

Denne form for forsikring var gjeldende helt fra oldtidens Mesopotamia og frem til 1800-tallets England. Da oppstod den moderne forsikring, som ble noe man handlet med og investerte i. På denne måten forsvant også sammenhengen mellom risikoens dekning og menneskene bak. Forsikring ble ganske enkelt til noe som kunne gjøres opp med penger, og erstatning var ikke lenger et spørsmål om hjelp.

I stedet ble det et spørsmål om å få mest mulig ut av situasjonen i forhold til det man hadde betalt gjennom årene. Forsikring mistet kontakten med sin opprinnelse og ble etter hvert til noe de færreste tenker så mye over. I overgangen fra å være partnerskap til å bli en hyllevare, forsvant også et av forsikringens fineste kjennetegn; Den uskrevne overenskomst om at erstatning ikke bare kan gjøres opp i penger, men at det mest av alt gjelder å hjelpe hverandre og begrense skaden når den inntreffer.

Selv om vi i WaterCircles mener at den mest moderne forsikring i verden skal bygge på disse opprinnelige ideer må vi ha vilkår. Vilkår er en bekreftelse på avtalens innhold, og vi anbefaler at du leser de i sammenheng med dine forsikringsbevis.

Hvordan vet jeg hvilket vilkår som gjelder min forsikring?

Datoen dine forsikringer gjelder fra (ditt forrige hovedforfall/oppstartsdato) styrer versjonen av vilkår som er gjeldende for deg. Dersom forsikringsperioden gjengitt på ditt forsikringsbevis starter i 2020, gjelder «Forsikringsvilkår 2020» for ditt forsikringsforhold.

Eksempel: Forsikringsperiode 01.06.2020-31.05.2021, gjelder vilkår: «Forsikringsvilkår 2020»

Vilkår

Generelle vilkår

Generelle vilkår WTCGEN 1-5 vilkår 2023

Generelle vilkår WTCGEN 1-4 vilkår 2022

Person

Fritidsulykke WTCFRI 1-3 vilkår 2023

Fritidsulykke WTCFRI 1-2 vilkår 2021

Gruppeliv WTCGRU 1-8 vilkår 2023

Gruppeliv WTCGRU 1-7 vilkår 2022

Kollektiv ulykkesforsikring WTCKUL 1-5 vilkår 2023

Kollektiv ulykkesforsikring WTCKUL 1-4 vilkår 2022

Personalforsikring WTCPER 1-3 vilkår 2023

Personalforsikring WTCPER 1-2 vilkår 2021

Reise WTCREI 1-6 vilkår 2023

Reise WTCREI 1-5 vilkår 01.04.2022

Reise WTCREI 1-4 vilkår 2022

Sykeavbrudd WTCSYA 1-4 vilkår 2023

Sykeavbrudd WTCSYA 1-3 vilkår 01.04.2022

Sykeavbrudd WTCSYA 1-2 vilkår 2021

Sykelønn WTCSYL 1-3 vilkår 2023

Sykelønn WTCSYL 1-2 vilkår 2021

Yrkesskade WTCYSS 1-4 vilkår 2023

Yrkesskade WTCYSS 1-3 vilkår 2022

Vertikal Helseforsikring 16.11.2022

Vertikal Helseforsikring 23.09.2021

Bygning og Eiendeler

Bedriftsforsikring WTCBED 1-6 vilkår 2023

Bedriftsforsikring WTCBED 1-5 vilkår 01.04.2022

Bedriftsforsikring WTCBED 1-4 vilkår 2022

Borettslag Boligsameieforsikring WTCBRL 1-5 vilkår 2023

Borettslag Boligsameieforsikring WTCBRL 1-4 vilkår 01.04.2022

Borettslag Boligsameieforsikring WTCBRL 1-3 vilkår 2022

Kombinert industriavbruddsforsikring WTCIAV 1-4 vilkår 2023

Kombinert industriavbruddsforsikring WTCIAV 1-3 vilkår 2022

Kombinert industriforsikring WTCIND 1-5 vilkår 2023

Kombinert industriforsikring WTCIND 1-4 vilkår 01.04.2022

Kombinert industriforsikring WTCIND 1-3 vilkår 2022

Maskinavbrudd WTCMAV 1-3 vilkår 2023

Maskinavbrudd WTCMAV 1-2 vilkår 2021

Maskinforsikring WTCMAS 1-3 vilkår 2023

Maskinforsikring WTCMAS 1-2 vilkår 2021

Naturskade WTCNAT 1-2

Næringsbyggforsikring WTCNBY 1-5 vilkår 2023

Næringsbyggforsikring WTCNBY 1-4 vilkår 01.04.2022

Næringsbyggforsikring WTCNBY 1-3 vilkår 2022

Prosjekt Kombinert Entreprenørforsikring WTCPRO 1-3 vilkår 2023

Prosjekt Kombinert Entreprenørforsikring WTCPRO 1-2 vilkår 2021

Verdisak næring WTCVER 1-3 vilkår 2023

Verdisak næring WTCVER 1-2 vilkår 2021

Kjøretøy

Arbeidsmaskin WTCARM 1-5 vilkår 2023

Arbeidsmaskin WTCARM 1-4 vilkår 2022

Næringsbilforsikring WTCNBL 1-9 vilkår 2023 

Næringsbilforsikring WTCNBL 1-8 vilkår 2022 

Næringsbilforsikring WTCNBL 1-7 vilkår 2022

Storbil WTCSTB 1-6 vilkår 2023

Storbil WTCSTB 1-5 vilkår 2022

Tilhenger WTCTIL 1-3 vilkår 2023

Tilhenger WTCTIL 1-2 vilkår 2021

Veterankjøretøy WTCVET 1-4 vilkår 2023

Veterankjøretøy WTCVET 1-3 vilkår 2022

Veterankjøretøy WTCVET 1-2 vilkår 2022

Ansvar

Ansvar WTCANS 1-3 vilkår 2023

Ansvar WTCANS 1-2 vilkår 2021

Ansvar for behandlere i helsesektoren WTCIH 1-3 vilkår 2023

Ansvar for behandlere i helsesektoren WTCIH 1-2 vilkår 2021

Ansvar for bygge-og anleggsbransjen WTCABA 1-4 vilkår 2023

Ansvar for bygge-og anleggsbransjen WTCABA 1-3 vilkår 2021

Ansvar for rådgivende ingeniører og arkitekter WTCARI 1-3 vilkår 2023

Ansvar for rådgivende ingeniører og arkitekter WTCARI 1-2 vilkår 2021

Ansvar for styremedlemmer og administrerende direktør WTCAST 1-3 vilkår 2023

Ansvar for styremedlemmer og administrerende direktør WTCAST 1-2 vilkår 2021

Byggherreansvar inkludert graving sprengning WTCABI 1-3 vilkår 2023

Byggherreansvar inkludert graving sprengning WTCABI 1-2 vilkår 2021

Byggherreansvar uten graving spregning WTCABU 1-3 vilkår 2023

Byggherreansvar uten graving spregning WTCABU 1-2 vilkår 2021

Formueskade WTCAFO 1-3 vilkår 2023

Formueskade WTCAFO 1-2 vilkår 2021

Underslag WTCUND 1-3 vilkår 2023

Underslag WTCUND 1-2 vilkår 2021

Transport

Transportforsikring av varer WTCTRA 1-3 vilkår 2023

Transportforsikring av varer WTCTRA 1-2 vilkår 2021

Fornyelse og vilkårsbrev

Fornyelsesbrev 01.01.2023

Fornyelsesbrev 01.05.2022

Fornyelsesbrev 01.04.2022

Fornyelsesbrev 01.01.2022