Bedrift    Bedriftsforsikringer 

Transport

Forsikring for varer og utstyr under transport

Les mer Jeg ønsker et tilbud

En transportforsikring dekker skader som kan oppstå på handelsvarer og annet utstyr under transport i inn- og utland.

Forsikringen gjelder når bedriften bærer risikoen eller har forsikringsplikt i henhold til kjøps- eller salgsavtalen. Forsikringen kan tegnes som en årsforsikring eller for en enkelt transport.

WaterCircles tilbyr transportforsikring på tre forskjellige vilkår:

  • A-vilkår – Alle farer
  • B-vilkår – Utvidet transportulykke
  • C-vilkår – Transportulykke

I tillegg tilbyr vi utvidelser og tilleggsvilkår slik at forsikringen kan tilpasses din bedrifts behov.

Se hva forsikringen dekker

Hva dekker forsikringen?

Matrisene under er oppdatert med vilkår for poliser med startdato etter 01.01.2021

Forsikringen dekker:

A-vilkår

B-vilkår

C-vilkår

Skader som skyldes at sjøtransportmiddelet, landtransportmiddelet eller lufttransportmiddelet har vært utsatt for et sammenstøt

Skader som følge av sunket sjøtransportmiddel

Skader som følge av kantret sjøtransportmiddel

Skader som skyldes at sjøtransportmiddelet har grunnstøtt.

Skade som skyldes at landtransportmiddelet har veltet, sporet av eller kjørt av veien.

Skade som skyldes at lufttransportmiddelet har styrtet.

Skader som skyldes at lufttransportmiddelet har kjørt av rullebanen.

Forsikringen dekker skader som følge av brann, lynnedslag eller eksplosjon

Dekker skader som oppstår etter naturkatastrofer som f.eks jordskjelv. vulkanutbrudd jordskred, snøskred e.l.

Forsikringen omfatter felleshavaribidrag som er utlignet på den forsikrede interesse.

Skade som skyldes varer som kastes eller skylles overbord.

Skade som skyldes at vann fra hav, innsjø eller elv trenger inn i lager eller på oppbevaringsplass.

Skade som skyldes lasting eller lossing av de forsikrede varer, dog begrenset til totaltap av hele kolli.

Lossing, lasting eller flytting av de forsikrede varer i nødhavn, og tyveri eller nedbør mens varene er lagret i nødhavn.

Skader som skyldes tyveri

Forsikringen dekker alle farer med noen unntak.
Se nedenfor. For fullstendig oversikt se vilkårene.

Dekninger som kan kjøpes som tillegg:

A-vilkår

B-vilkår

C-vilkår

Forsikringen dekker flytting av bedriftens løsøre fra et lokale til et annet

Forsikringen gjelder for egne varer i egen bil. Forsikringen kan avtales på A- eller C-vilkår

Forsikringen gjelder transport til og fra messe eller utstillingslokale samt under opphold i lokalet

Forsikringen omfatter også temperaturinnvirkninger eller kondens som skyldes transportmiddelets havari eller at termomaskineriet har vært ute av drift..

Forsikringen dekker verktøy under transport inkludert tyveri fra låst bil. Under opphold på arbeidsplass dekker forsikringen skade som følge av brann/vann/tyveri og hærverk.

Skader som skyldes at sjøtransportmiddelet, landtransportmiddelet eller lufttransportmiddelet har vært utsatt for et sammenstøt

A-vilkår   B-vilkår  C-vilkår

Skader som følge av sunket sjøtransportmiddel

A-vilkår   B-vilkår  C-vilkår

Skader som følge av kantret sjøtransportmiddel

A-vilkår   B-vilkår  C-vilkår

Skader som skyldes at sjøtransportmiddelet har grunnstøtt.

A-vilkår   B-vilkår  C-vilkår

Skade som skyldes at landtransportmiddelet har veltet, sporet av eller kjørt av veien.

A-vilkår   B-vilkår  C-vilkår

Skade som skyldes at lufttransportmiddelet har styrtet.

A-vilkår   B-vilkår  C-vilkår

Skader som skyldes at lufttransportmiddelet har kjørt av rullebanen.

A-vilkår   B-vilkår  C-vilkår

Forsikringen dekker skader som følge av brann, lynnedslag eller eksplosjon

A-vilkår   B-vilkår  C-vilkår

Dekker skader som oppstår etter naturkatastrofer som f.eks jordskjelv. vulkanutbrudd jordskred, snøskred e.l.

A-vilkår   B-vilkår  C-vilkår

Forsikringen omfatter felleshavaribidrag som er utlignet på den forsikrede interesse.

A-vilkår   B-vilkår  C-vilkår

Skade som skyldes varer som kastes eller skylles overbord.

A-vilkår   B-vilkår

Skade som skyldes at vann fra hav, innsjø eller elv trenger inn i lager eller på oppbevaringsplass.

A-vilkår   B-vilkår

Skade som skyldes lasting eller lossing av de forsikrede varer, dog begrenset til totaltap av hele kolli.

A-vilkår   B-vilkår

Lossing, lasting eller flytting av de forsikrede varer i nødhavn, og tyveri eller nedbør mens varene er lagret i nødhavn.

A-vilkår   B-vilkår

Skader som skyldes tyveri

A-vilkår

Forsikringen dekker alle farer med noen unntak.
Se nedenfor. For fullstendig oversikt se vilkårene.

A-vilkår

Dekninger som kan kjøpes som tillegg:

Forsikringen dekker flytting av bedriftens løsøre fra et lokale til et annet

A-vilkår

Forsikringen gjelder for egne varer i egen bil. Forsikringen kan avtales på A- eller C-vilkår

A-vilkår   C-vilkår

Forsikringen gjelder transport til og fra messe eller utstillingslokale samt under opphold i lokalet

A-vilkår

Forsikringen omfatter også temperaturinnvirkninger eller kondens som skyldes transportmiddelets havari eller at termomaskineriet har vært ute av drift..

A-vilkår

Forsikringen dekker verktøy under transport inkludert tyveri fra låst bil. Under opphold på arbeidsplass dekker forsikringen skade som følge av brann/vann/tyveri og hærverk.

C-vilkår

Se forsikringsvilkår (PDF)

   Få et tilbud på forsikring

Fyll ut skjemaet under og vi vil sende deg et uforpliktende tilbud.

  • Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.