Bedrift    Bedriftsforsikringer 

Personalforsikringer

WaterCircles har et bredt spekter personalforsikringer som kan tilpasses den enkelte bedriftens behov.

Les mer Jeg ønsker et tilbud

Alt fra den grunnleggende lovpålagte yrkesskadeforsikringen til gode utvidede forsikringsdekninger som gir de ansatte trygghet og bedriften et konkurransefortrinn i rekrutteringsprosesser.

Yrkesskadeforsikring

Lovpålagt forsikring for ansatte, også deltidsansatte. Forsikringen gjelder mens den ansatte er i arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Fritidsulykkesforsikring 

Forsikringen speiler yrkesskadeforsikringens dekninger og gjelder for ulykkestilfeller som inntreffer i fritiden.

Gruppelivsforsikring

Forsikringen gir erstatning til de etterlatte ved den ansattes død. Erstatning går normalt til ektefelle/samboer/registrert partner men den ansatte kan velge at erstatningen skal tilfalle noen andre (begunstigelse).

Ulykkesforsikring

Forsikringen gir den forsikrede rett til erstatning ved ulykkestilfelle som medfører varig medisinsk invaliditet og/eller død.

Vertikal helse

Behandlingsforsikring for de ansatte. WaterCircles samarbeider med Vertikal Helse om behandlingsforsikring.

Reiseforsikring

Forsikringen gjelder for reiser i hele verden for tjeneste- eller fritidsreiser i inntil 7 uker.

Sykelønn

En kollektiv forsikring som gir erstatning til bedriften ved ansattes langstids sykefravær. Forsikringen kan tegnes for ansatte som har inntekt som er høyere enn 6 G (Folketrygdens grunnbeløp). NAV yter sykepenger opp til en lønn på 6 G, men eventuelle avtalte sykepenger ut over dette må betales av arbeidsgiver. Forsikringen kan sørge for at arbeidsgiver får erstatning når en ansatt blir langtidssyk slik at dette ikke blir en kapitabelastning for bedriften.

Sykeavbrudd

Sykeavbrudd er en forsikring som kan tegnes for en og en ansatt eller selvstendige næringsdrivende. Forsikringen kan erstatte faste utgifter og/eller sykelønn som overstiger 6 G. For selvstendige næringsdrivende dekkes i tillegg den delen av sykepenger under 6 G som NAV ikke dekker.

Se forsikringsvilkår (PDF)

   Få et tilbud på forsikring

Fyll ut skjemaet under og vi vil sende deg et uforpliktende tilbud.

  • Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.