Bedrift    Bedriftsforsikringer 

Næringsbil

Person- og varebil med tillatt totalvekt inntil 3500 kg.

Les mer Jeg ønsker et tilbud

Firmabilen kan forsikres hos oss.

Vi tilbyr ansvar, delkasko og kaskoforsikring. I tillegg kan du velge tilleggsdekninger for fører- og passasjerulykke, leiebil og motor- og girskade.

Se hva forsikringen dekker

Hva dekker forsikringen?

Matrisene under er oppdatert med vilkår for poliser med startdato etter 01.01.2021

Forsikringen dekker:

Kasko

Delkasko

Ansvar

Gir ubegrenset erstatning ved skade på personer. Andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander er dekket med inntil kr 100.000.000,-

Vi dekker utgifter til advokatbistand i en tvist med inntil kr 80 000,-.

Vi dekker skade på bil som følge av brann, lynnedslag, og eksplosjon, med fratrekk av avtalt egenandel.

Vi dekker tyveri av bilen din eller fysisk skade på bilen som følge av forsøk på tyveri, med fratrekk av avtalt egenandel.

Vi dekker skade på front-, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass. Forsikringen dekker ikke lykter eller speil. Ved reparasjon av rute trekkes ingen egenandel. Må ruten byttes, trekkes en egenandel på kr 2 500,-. Vi har avtale med Hurtigruta Carglass. Finn din nærmeste avdeling og book time på www.carglass.no

Vi dekker veihjelp i Norden med fradrag av egenandel på kr 500,-. Vi har avtale med Viking Redningstjeneste, ta kontakt på tlf 06000

Gir veihjelp på hjemmeadresse

Kaskoforsikringen inkluderer veihjelp i Europa. Forsikringen gjelder på reise i Europa i inntil 3 måneder. Vi har avtale med Viking Redningstjeneste, ta kontakt på tlf 06000

Vi dekker skade på egen bil ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse, med fratrekk av avtalt egenandel.

Vi dekker tyveri av bagasje i bil samt bagasje som skades hvis bilen blir utsatt for skade. Erstatningen dekker inntil kr 5 000,-

Vi dekker tilleggsutstyr, dekor, folie og spesiell lakk. Forsikringen omfatter også dekor/reklametekst og lakkering ut over motorvognens seriemessige utførelse. Erstatningen dekker inntil kr 10 000,-

Dekninger som kan kjøpes som tillegg:

Kasko

Delkasko

Ansvar

Erstatning til fører og passasjerer ved ulykke som medfører varig medisinsk invaliditet eller død. Forsikringssum medisinsk invaliditet er kr 200.000,- per person. Forsikringssum ved død er kr 100.000,- per person.

Leiebil for kr 500,- per dag i inntil 10 dager ved kaskoskade.

Leiebil for kr 750,- per dag i inntil 30 dager ved kaskoskade

Hvis motor, girkasse eller drivverk havarerer før bilen er 8 år, eller innen bilen har kjørt 150 000 km, reparerer vi eller bytter den ut. Dekker ikke skader som følge av normal slitasje, manglende vedlikehold eller trimming. Egenandel beregnes ut fra antall kjørte kilometer. Se vilkår for fullstendig oversikt

Gir ubegrenset erstatning ved skade på personer. Andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander er dekket med inntil kr 100 000 000,-

Kasko  Delkasko  Ansvar

Vi dekker utgifter til advokatbistand i en tvist med inntil kr 80 000,-.

Kasko  Delkasko  Ansvar

Vi dekker skade på bil som følge av brann, lynnedslag, og eksplosjon, med fratrekk av avtalt egenandel.

Kasko  Delkasko

Vi dekker tyveri av bilen din eller fysisk skade på bilen som følge av forsøk på tyveri, med fratrekk av avtalt egenandel.

Kasko  Delkasko

Vi dekker skade på front-, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass. Forsikringen dekker ikke lykter eller speil. Ved reparasjon av rute trekkes ingen egenandel. Må ruten byttes, trekkes en egenandel på kr 2 500,-. Vi har avtale med Hurtigruta Carglass. Finn din nærmeste avdeling og book time på www.carglass.no

Kasko  Delkasko

Vi dekker veihjelp i Norden med fradrag av egenandel på kr 500,-
Vi har avtale med Viking Redningstjeneste, ta kontakt på tlf 06000

Kasko  Delkasko

Gir veihjelp på hjemmeadresse

Kasko

Kaskoforsikringen inkluderer veihjelp i Europa. Forsikringen gjelder på reise i Europa i inntil 3 måneder. Vi har avtale med Viking Redningstjeneste, ta kontakt på tlf 06000

Kasko

Vi dekker skade på egen bil ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse, med fratrekk av avtalt egenandel.

Kasko

Vi dekker tyveri av bagasje i bil samt bagasje som skades hvis bilen blir utsatt for skade. Erstatningen dekker inntil kr 5 000,-

Kasko

Vi dekker tilleggsutstyr, dekor, folie og spesiell lakk. Forsikringen omfatter også dekor/reklametekst og lakkering ut over motorvognens seriemessige utførelse. Erstatningen dekker inntil kr 10 000,-

Kasko

Dekninger som kan kjøpes som tillegg:

Erstatning til fører og passasjerer ved ulykke som medfører varig medisinsk invaliditet eller død. Forsikringssum medisinsk invaliditet er kr 200.000,- per person. Forsikringssum ved død er kr 100.000,- per person.

Kasko  Delkasko  Ansvar

Leiebil for kr 500,- per dag i inntil 10 dager ved kaskoskade.

Kasko

Leiebil for kr 750,- per dag i inntil 30 dager ved kaskoskade

Kasko

Hvis motor, girkasse eller drivverk havarerer før bilen er 8 år, eller innen bilen har kjørt 150 000 km, reparerer vi eller bytter den ut. Dekker ikke skader som følge av normal slitasje, manglende vedlikehold eller trimming. Egenandel beregnes ut fra antall kjørte kilometer. Se vilkår for fullstendig oversikt

Kasko

Se forsikringsvilkår (PDF)

   Få et tilbud på forsikring

Fyll ut skjemaet under og vi vil sende deg et uforpliktende tilbud.

  • Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.