Bedrift    Bedriftsforsikringer 

Næringsbil

Person- og varebil med tillatt totalvekt inntil 3500 kg.

Les mer Jeg ønsker et tilbud

Firmabilen kan forsikres hos oss.

Vi tilbyr ansvar, delkasko og kaskoforsikring. I tillegg kan du velge tilleggsdekninger for fører- og passasjerulykke, leiebil og motor- og girskade.

Se hva forsikringen dekker

Hva dekker forsikringen?

Matrisene under er oppdatert med vilkår for poliser med startdato etter 01.01.2021

Forsikringen dekker:

Kasko

Delkasko

Ansvar

Ansvar

Gir ubegrenset erstatning ved skade på personer. Andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander er dekket med inntil kr 100.000.000,-

Rettshjelp

Vi dekker utgifter til advokatbistand i en tvist med inntil kr 80 000,-.

Brann

Vi dekker skade på bil som følge av brann, lynnedslag, og eksplosjon, med fratrekk av avtalt egenandel.

Tyveri

Vi dekker tyveri av bilen din eller fysisk skade på bilen som følge av forsøk på tyveri, med fratrekk av avtalt egenandel.

Glasskader

Vi dekker skade på front-, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass. Forsikringen dekker ikke lykter eller speil. Ved reparasjon av rute trekkes ingen egenandel. Må ruten byttes, trekkes en egenandel på kr 2 500,-. Vi har avtale med Hurtigruta Carglass. Finn din nærmeste avdeling og book time på www.carglass.no

Veihjelp i Norden

Vi dekker veihjelp i Norden med fradrag av egenandel på kr 500,-. Vi har avtale med Viking Redningstjeneste, ta kontakt på tlf 06000

Bilhjelp hjemme

Gir veihjelp på hjemmeadresse

Veihjelp i Europa utenfor Norden

Kaskoforsikringen inkluderer veihjelp i Europa. Forsikringen gjelder på reise i Europa i inntil 3 måneder. Vi har avtale med Viking Redningstjeneste, ta kontakt på tlf 06000

Utforkjøring, kollisjon og velt

Vi dekker skade på egen bil ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse, med fratrekk av avtalt egenandel.

Bagasje

Vi dekker tyveri av bagasje i bil samt bagasje som skades hvis bilen blir utsatt for skade. Erstatningen dekker inntil kr 5 000,-

Tilleggsutstyr

Vi dekker tilleggsutstyr, dekor, folie og spesiell lakk. Forsikringen omfatter også dekor/reklametekst og lakkering ut over motorvognens seriemessige utførelse. Erstatningen dekker inntil kr 10 000,-

Dekninger som kan kjøpes som tillegg:

Kasko

Delkasko

Ansvar

Fører- og passasjerulykke

Erstatning til fører og passasjerer ved ulykke som medfører varig medisinsk invaliditet eller død. Forsikringssum medisinsk invaliditet er kr 200.000,- per person. Forsikringssum ved død er kr 100.000,- per person.

Leiebil

Leiebil for kr 500,- per dag i inntil 10 dager ved kaskoskade.

Leiebil utvidet

Leiebil for kr 750,- per dag i inntil 30 dager ved kaskoskade

Motor- og girskade

Hvis motor, girkasse eller drivverk havarerer før bilen er 8 år, eller innen bilen har kjørt 150 000 km, reparerer vi eller bytter den ut. Dekker ikke skader som følge av normal slitasje, manglende vedlikehold eller trimming. Egenandel beregnes ut fra antall kjørte kilometer. Se vilkår for fullstendig oversikt

Ansvar

Gir ubegrenset erstatning ved skade på personer. Andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander er dekket med inntil kr 100 000 000,-

Kasko  Delkasko  Ansvar

Rettshjelp

Vi dekker utgifter til advokatbistand i en tvist med inntil kr 80 000,-.

Kasko  Delkasko  Ansvar

Brann

Vi dekker skade på bil som følge av brann, lynnedslag, og eksplosjon, med fratrekk av avtalt egenandel.

Kasko  Delkasko

Tyveri

Vi dekker tyveri av bilen din eller fysisk skade på bilen som følge av forsøk på tyveri, med fratrekk av avtalt egenandel.

Kasko  Delkasko

Glasskader

Vi dekker skade på front-, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass. Forsikringen dekker ikke lykter eller speil. Ved reparasjon av rute trekkes ingen egenandel. Må ruten byttes, trekkes en egenandel på kr 2 500,-. Vi har avtale med Hurtigruta Carglass. Finn din nærmeste avdeling og book time på www.carglass.no

Kasko  Delkasko

Veihjelp i Norden

Vi dekker veihjelp i Norden med fradrag av egenandel på kr 500,-
Vi har avtale med Viking Redningstjeneste, ta kontakt på tlf 06000

Kasko  Delkasko

Bilhjelp hjemme

Gir veihjelp på hjemmeadresse

Kasko

Veihjelp i Europa utenfor Norden

Kaskoforsikringen inkluderer veihjelp i Europa. Forsikringen gjelder på reise i Europa i inntil 3 måneder. Vi har avtale med Viking Redningstjeneste, ta kontakt på tlf 06000

Kasko

Utforkjøring, kollisjon og velt

Vi dekker skade på egen bil ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse, med fratrekk av avtalt egenandel.

Kasko

Bagasje

Vi dekker tyveri av bagasje i bil samt bagasje som skades hvis bilen blir utsatt for skade. Erstatningen dekker inntil kr 5 000,-

Kasko

Tilleggsutstyr

Vi dekker tilleggsutstyr, dekor, folie og spesiell lakk. Forsikringen omfatter også dekor/reklametekst og lakkering ut over motorvognens seriemessige utførelse. Erstatningen dekker inntil kr 10 000,-

Kasko

Dekninger som kan kjøpes som tillegg:

Fører- og passasjerulykke

Erstatning til fører og passasjerer ved ulykke som medfører varig medisinsk invaliditet eller død. Forsikringssum medisinsk invaliditet er kr 200.000,- per person. Forsikringssum ved død er kr 100.000,- per person.

Kasko  Delkasko  Ansvar

Leiebil

Leiebil for kr 500,- per dag i inntil 10 dager ved kaskoskade.

Kasko

Leiebil utvidet

Leiebil for kr 750,- per dag i inntil 30 dager ved kaskoskade

Kasko

Motor- og girskade

Hvis motor, girkasse eller drivverk havarerer før bilen er 8 år, eller innen bilen har kjørt 150 000 km, reparerer vi eller bytter den ut. Dekker ikke skader som følge av normal slitasje, manglende vedlikehold eller trimming. Egenandel beregnes ut fra antall kjørte kilometer. Se vilkår for fullstendig oversikt

Kasko

Se forsikringsvilkår (PDF)

   Få et tilbud på forsikring

Fyll ut skjemaet under også sender vi deg et uforpliktende tilbud.

  • Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.