Privat    Privatforsikringer 

Innbo

En innboforsikring sikrer dine verdier i hjemmet ditt.

Les mer Jeg ønsker et tilbud

Finn den Innboforsikring som passer best for deg.

Velg mellom Standard eller Elite. Kontakt oss gjerne for rådgivning dersom du er usikker på hvilke dekning du har behov for.

Se hva forsikringen dekker

Hva dekker forsikringen?

 

Forsikringen dekker:

Elite

Standard

Brannskade

Vi dekker skade ved brann, plutselig nedsoting, elektrisk fenomen eller lynnedslag, med fratrekk av avtalt egenandel.

Vannskade

Vi dekker skade ved vann, gass eller væske som strømmer ut fra rørledning og tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.

Innvendige følgeskader ved vann som plutselig trenger inn i bygning direkte fra terreng når det fører til synlig frittstående vann over laveste gulv, med fratrekk av avtalt egenandel.

Tyveri, innbrudd og skadeverk

Vi dekker gjenstander som blir stjålet eller ødelagt i forbindelse med tyveri og innbrudd i hjemmet ditt, dette gjelder også gjenstander som blir stjålet fra privat boligs uteareal, garasje eller arbeidsplassen din, med fratrekk av avtalt egenandel.

Naturskade

Får du naturskader som følge av flom, storm, skred eller jordskjelv, dekker vi skadene, med fratrekk av egenandel på kr 8 000,-.

Ansvar og rettshjelp

Vi dekker rettslig erstatningsansvar du kan pådra deg som privatperson for skade på annen person eller andres ting. Selskapets samlede erstatningsplikt er begrenset til kr 3 000 000,- ved hvert skadetilfelle, med fratrekk av kr 5 000,- i egenandel.

Hvis du som privatperson er part i en tvist, dekker vi utgifter til advokat, sakkyndige, retten og vitner med inntil kr 100 000,- , med fratrekk av egenandel kr 5 000,- tillegg av 20% av det overskytende. I de tilfeller der det er tre eller flere parter på samme side i en sak og de faktiske og juridiske problemstillingene i det alt vesentlige er de samme er den samlede forsikringssummen begrenset til kr 250 000,-

Sykkelforsikring

Sykkel som blir stjålet når den står låst, erstattes med inntil kr 15 000,-, med fratrekk av avtalt egenandel. Har du Elitedekning, økes summen til 30 000,- kroner.

Har du dyrere sykkel enn 30 000,- kroner, ta kontakt med oss for å utvide forsikringen.

Elsykkel er forsikret på samme måte som vanlig sykkel, og forsikringen gjelder i hele Norden.

Bekjempelse av skadeinsekter

Vi dekker bekjempelse av veggedyr, kakerlakker og skjeggkre i hjemmet ditt på en rask og effektiv måte. Kostnadene er dekket med inntil kr 100 000, med fratrekk av egenandel.

Flytteforsikring

Vi dekker skader på gjenstander som skjer under privat transport i forbindelse med flytting til ny bolig med bil/tilhenger, samt ut- og innbæring mellom bolig og bil, erstattes skade inntil forsikringssummen som fremgår av forsikringsbeviset for innbo- og løsøredekningen, men ikke med mer enn kr 50 000,- per enkeltgjenstand.

ID-Tyveri & Web Clean up

Med id-tyveri menes situasjoner der en tredjemann, uten ditt samtykke, benytter seg av dine personopplysninger og/eller identifikasjonsbevis med den hensikt å begå økonomisk svindel eller annen kriminell handling, Telefonassistanse 24 timer i døgnet hvor du kan få rådgivning og hjelp med å forebygge, oppdage og begrense konsekvensene av idtyveri. Juridisk bistand inntil kr 500 000,- pr idtyverihendelse. Vi dekker rimelig og nødvendig juridisk bistand til forebygging og tiltak for å forhindre ytterligere misbruk. Fjerning av uberettigede betalingsanmerkninger som en direkte følge av identitetstyveri.

Brannskade

Vi dekker skade ved brann, plutselig nedsoting, elektrisk fenomen eller lynnedslag, med fratrekk av avtalt egenandel.

Elite  Standard

Vannskade

Vi dekker skade ved vann, gass eller væske som strømmer ut fra rørledning og tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.

Innvendige følgeskader ved vann som plutselig trenger inn i bygning direkte fra terreng når det fører til synlig frittstående vann over laveste gulv, med fratrekk av avtalt egenandel.

Elite  Standard

Tyveri, innbrudd og skadeverk

Vi dekker gjenstander som blir stjålet eller ødelagt i forbindelse med tyveri og innbrudd i hjemmet ditt, dette gjelder også gjenstander som blir stjålet fra privat boligs uteareal, garasje eller arbeidsplassen din, med fratrekk av avtalt egenandel.

Elite  Standard

Naturskade

Får du naturskader som følge av flom, storm, skred eller jordskjelv, dekker vi skadene, med fratrekk av egenandel på kr 8 000,-.

Elite  Standard

Ansvar og rettshjelp

Vi dekker rettslig erstatningsansvar du kan pådra deg som privatperson for skade på annen person eller andres ting. Selskapets samlede erstatningsplikt er begrenset til kr 3 000 000,- ved hvert skadetilfelle, med fratrekk av kr 5 000,- i egenandel.

Hvis du som privatperson er part i en tvist, dekker vi utgifter til advokat, sakkyndige, retten og vitner med inntil kr 100 000,- , med fratrekk av egenandel kr 5 000,- tillegg av 20% av det overskytende. I de tilfeller der det er tre eller flere parter på samme side i en sak og de faktiske og juridiske problemstillingene i det alt vesentlige er de samme er den samlede forsikringssummen begrenset til kr 250 000,-

Elite  Standard

Sykkelforsikring

Sykkel som blir stjålet når den står låst, erstattes med inntil kr 15 000,-, med fratrekk av avtalt egenandel. Har du Elitedekning, økes summen til 30 000,- kroner.

Har du dyrere sykkel enn 30 000,- kroner, ta kontakt med oss for å utvide forsikringen.

Elsykkel er forsikret på samme måte som vanlig sykkel, og forsikringen gjelder i hele Norden.

Elite  Standard

Bekjempelse av skadeinsekter

Vi dekker bekjempelse av veggedyr, kakerlakker og skjeggkre i hjemmet ditt på en rask og effektiv måte. Kostnadene er dekket med inntil kr 100 000, med fratrekk av egenandel.

Elite

Flytteforsikring

Vi dekker skader på gjenstander som skjer under privat transport i forbindelse med flytting til ny bolig med bil/tilhenger, samt ut- og innbæring mellom bolig og bil, erstattes skade inntil forsikringssummen som fremgår av forsikringsbeviset for innbo- og løsøredekningen, men ikke med mer enn kr 50 000,- per enkeltgjenstand.

Elite

ID-Tyveri & Web Clean up

Med id-tyveri menes situasjoner der en tredjemann, uten ditt samtykke, benytter seg av dine personopplysninger og/eller identifikasjonsbevis med den hensikt å begå økonomisk svindel eller annen kriminell handling, Telefonassistanse 24 timer i døgnet hvor du kan få rådgivning og hjelp med å forebygge, oppdage og begrense konsekvensene av idtyveri. Juridisk bistand inntil kr 500 000,- pr idtyverihendelse. Vi dekker rimelig og nødvendig juridisk bistand til forebygging og tiltak for å forhindre ytterligere misbruk. Fjerning av uberettigede betalingsanmerkninger som en direkte følge av identitetstyveri.

Elite

Se forsikringsvilkår (PDF)

   Få et tilbud på forsikring

Fyll ut skjemaet under også sender vi deg et uforpliktende tilbud.

  • Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.