Privat    Privatforsikringer 

Barn

YOUPLUS er vår foretrukne samarbeidspartner på barneforsikring. En god barneforsikring sikrer barnet ditt dersom barnet skulle bli alvorlig syk eller utsatt for en ulykke. Denne forsikringen tar vare på barnet ditt også etter at det har blitt voksen.

Les mer Jeg ønsker et tilbud

Hvorfor bør du ha barneforsikring?

Vi anbefaler at alle barn har en forsikring.

En barneforsikring gjør det enklere for barnet og familien dersom barnet skulle bli alvorlig syk eller utsatt for en ulykke

Mange av våre WaterCircles kunder har egen barneulykkes forsikring tilknyttet sin allerede etablerte forsikringsavtale. Har du tegnet barneforsikringen hos oss før 01.02.2022 har du WaterCircles sin barneulykkes forsikring med våre vilkår.

Fra våren 2022 har vi forsterket vårt barneprodukt via vår samarbeidspartner på Livsforsikring YOUPLUS. Dette er et nytt produkt innen barneforsikring, og er blant det aller beste markedet har å tilby. Har du tegnet barneforsikring hos oss etter 01.02.2022 har du mest sannsynlig vår nye og utvidede barneforsikring via YOUPLUS.

Vi anbefaler derfor YOUPLUS  Barneforsikring Ekstra eller Super, da disse inkluderer både engangs- og månedlig utbetaling ved langvarig sykdom. 

Hvis barnet blir langvarig syk og ikke kan komme seg ut i full jobb som voksen, må barnet klare seg på trygd fra NAV.

Under kan du lese mer om hva forsikringen dekker. Alle forsikringssummer er oppgitt i G.

G= Folketrygdens grunnbeløp

Se hva forsikringen dekker

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker:

Super

Ekstra

Basis

Utbetaling ved varig skade og sykdom

Hvis barnet får en sykdom eller skade som gir en varig funksjonsnedsettelse på minst 50%, kommer forsikringen til utbetaling. Gir inntil 30G i utbetaling

Utvalgte sykdommer

Dekker 16 utvalgte sykdommer. Forsikringen gir utbetaling dersom barnet får en av disse. Gir 4G i utbetaling

Utvidet hjelpestønad

Forsikringen gir en ekstra utbetaling dersom barnet får hjelpestønad fra NAV. Hjelpestønad er en økonomisk støtte til barn eller foreldre som trenger langvarig, privat pleie og tilsyn. Gir inntil 10G i utbetaling

Ombygging av bolig

Dekker utgifter dersom barnet får en varig sykdom eller skade som krever at boligen må tilpasses eller bygges om. Gir inntil 1G i utbetaling

Uføreforsikring kan videreføres etter opphør

Barnet kan velge å videreføre uføreforsikringene uten å måtte fylle ut ny helseerklæring, når forsikringen opphører ved fylte 30 år.

Dagpenger ved sykehusopphold

Forsikringen kommer til utbetaling ved sykehusopphold som varer mer enn 7 dager. Den er ment å dekke foreldrenes merutgifter ved langvarig sykehusopphold med barn. Gir utbetaling på 1% av G pr natt, i max 1 år

Utbetaling ved dødsfall

Gir utbetaling hvis barnet dør. Forsikringen er ment å dekke utgifter til begravelse og andre kostnader som foreldrene måtte ha i forbindelse med tap av et barn. Gir utbetaling på 1G

Engangsutbetaling ved uførhet

Hvis barnet får en sykdom eller skade som fører til varig uførhet, vil forsikringen gi en engangsutbetaling.

10G

10G

5G

Månedlig utbetaling ved uførhet (1G pr år)

Hvis barnet får en sykdom eller skade som fører til langvarig sykemelding etter fylte 18 år, gis det en månedlig utbetaling til barnet. Utbetalingen blir årlig justert med 2%. G = Folketrygdens grunnbeløp

Til fylte 67 år

I 10 år

Dekkes ikke

Utbetaling ved varig skade og sykdom

Hvis barnet får en sykdom eller skade som gir en varig funksjonsnedsettelse på minst 50%, kommer forsikringen til utbetaling. Gir inntil 30G i utbetaling

Super  Ekstra  Basis

Utvalgte sykdommer

Dekker 16 utvalgte sykdommer. Forsikringen gir utbetaling dersom barnet får en av disse. Gir 4G i utbetaling

Super  Ekstra  Basis

Utvidet hjelpestønad

Forsikringen gir en ekstra utbetaling dersom barnet får hjelpestønad fra NAV. Hjelpestønad er en økonomisk støtte til barn eller foreldre som trenger langvarig, privat pleie og tilsyn. Gir inntil 10G i utbetaling

Super  Ekstra  Basis

Ombygging av bolig

Dekker utgifter dersom barnet får en varig sykdom eller skade som krever at boligen må tilpasses eller bygges om. Gir inntil 1G i utbetaling

Super  Ekstra  Basis

Uføreforsikring kan videreføres etter opphør

Barnet kan velge å videreføre uføreforsikringene uten å måtte fylle ut ny helseerklæring, når forsikringen opphører ved fylte 30 år.

Super  Ekstra  Basis

Dagpenger ved sykehusopphold

Forsikringen kommer til utbetaling ved sykehusopphold som varer mer enn 7 dager. Den er ment å dekke foreldrenes merutgifter ved langvarig sykehusopphold med barn. Gir utbetaling på 1% av G pr natt, i max 1 år

Super  Ekstra  Basis

Utbetaling ved dødsfall

Gir utbetaling hvis barnet dør. Forsikringen er ment å dekke utgifter til begravelse og andre kostnader som foreldrene måtte ha i forbindelse med tap av et barn. Gir utbetaling på 1G

Super  Ekstra  Basis

Engangsutbetaling ved uførhet

Hvis barnet får en sykdom eller skade som fører til varig uførhet, vil forsikringen gi en engangsutbetaling.

Super: 10G
Ekstra: 10G
Basis: 5G

Månedlig utbetaling ved uførhet (1G pr år)

Hvis barnet får en sykdom eller skade som fører til langvarig sykemelding etter fylte 18 år, gis det en månedlig utbetaling til barnet. Utbetalingen blir årlig justert med 2%. G = Folketrygdens grunnbeløp

Super: Til fylte 67 år
Ekstra: I 10 år
Basis: Dekkes ikke

Se forsikringsvilkår (PDF)

   Få et tilbud på forsikring

Fyll ut skjemaet under også sender vi deg et uforpliktende tilbud.

  • Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.