En innboforsikring sikrer dine verdier i hjemmet ditt. Velg mellom standarddekning eller Elite. 

Innbo standard

 • Brann
 • Lynnedslag og elektrisk fenomen
 • Vann og rørbrudd
 • Tyveri og skadeverk
 • Brudd på glass og sanitærporselen
 • Matvarer i fryser
 • Merutgifter til opphold utenfor bolig
 • Naturskade
 • Rettslig erstatningsansvar
 • Rettshjelp
 • Ran og overfall innenfor Norden
 • Tyveri av sykkel

Innbo Elite

 • Økt forsikringssum for en rekke av dekningene 
 • Plutselig og uforutsett uhell/ skade på ting
 • Skade ved privat flytting 
 • Skade utenfor bolig inntil kr. 100.000
 • Redusert egenandel ved skade på nyere forbrukerelektronikk, hvitevarer eller elektroniske husholdningsapparater
Ønsker du å bli kunde hos oss?

Send oss en forespørsel