Vi står sammen om å hjelpe flyktninger fra Ukraina

Vi står sammen om å hjelpe flyktninger fra Ukraina - WaterCircles Forsikring

I kjølevannet av krigen i Ukraina er mange mennesker drevet på flukt. Norge jobber med å bistå og innlosjere disse. WaterCircles Forsikring ønsker å bidra i denne prosessen og utvider derfor enkelte av forsikringene sine for våre kunder.

Innboforsikringen utvides for de kunder som tar inn flyktninger i sin husstand. Flyktningenes innbo vil da være omfattet av innboforsikringen til vår kunde.

Familiereiseforsikringen utvides til å omfatte flyktninger som våre kunder tar inn i sin husstand.

Flyktningene vil også være dekket under bilforsikringene dersom de har gyldig førerkort og låner en forsikret bil av våre kunder til kjøring i Norge. Disse utvidelsene gjelder som utgangspunkt ut 2022, mens flyktningene er innlosjert hos den enkelte kunde.