Økende antall innbrudd – Du kan forebygge med enkle grep!

Da Norge var nedstengt og pandemien herjet som verst, så man en nedgang i antall innbrudd og tyverier. Den siste tiden har det denne trenden snudd, og man ser nå en økning i antall innmeldte forsikringssaker om tyverier og innbrudd. Gjør du det du kan for å forebygge?


Pandemien satte mange strenge begrensninger på samfunnet vårt. Blant annet var grensene stengt, og en stor del av befolkningen oppholdt seg hjemme. Dermed var det færre kriminelle i landet, og de hadde færre mulige mål.

Nå som grensene er åpne igjen, og folk flest er tilbake på kontoret, kommer de mobile vinningskriminelle tilbake. Det å bli utsatt for innbrudd er en ubehagelig opplevelse, og mange opplever det som traumatisk. Det er derimot flere ting du kan gjøre for å forebygge dette.

En av de enkleste og mest effektive måtene å forebygge tyveri og innbrudd på, er enkelt og greit å la det se ut som om noen er hjemme. Det handler om å gjøre det mindre tydelige for mobile vinningskriminelle å finne ut om du er hjemme eller ikke. Allier deg med en nabo, og samarbeid om å gjøre små ting for hverandre – slik som å hente i postkassen, kaste litt søppel i søppeldunken, eller å måke litt snø i ny og ne.

Det er viktig å forebygge innbrudd og tyverier der man har mulighet. Det er ikke alltid så mye som skal til. Lås inn sykler, hageredskaper, verktøy, utstyr og annet som ofte oppbevares utenfor huset. Inne i huset kan du legge bort og låse inn verdisaker som smykker, gull, sølv, mobiler og andre verdigjenstander. Målet er å gjøre det minst mulig attraktivt for en potensiell innbruddstyv å bryte seg inn hos deg.

Du kan også vurdere å skaffe deg en FG-godkjent lås- og innbruddsalarm. Dette virker preventivt mot tyveri og innbrudd, samtidig som de ofte kommer levert med andre sikkerhetsfunksjoner som røyk- og brannvarsling.

Her er noen gode forebyggende tips og råd:

  • Hold alle vinduer og dører låst, uansett om du er hjemme eller ikke.
  • Gå til anskaffelse av FG-godkjente låser og montører.
  • Sjekk at alle dører og vinduer er lukket og låst før du forlater boligen.
  • Få det til å se ut som du er hjemme.
  • Samarbeid med en nabo om å holde et øye med hverandres hjem. Ta inn post, måke snø osv.
  • Skaff en FG-godkjent alarm med røykdeteksjon. Se liste over FG-godkjente alarmforetak mot innbrudd her.
  • Unngå at verdigjenstander som datamaskiner, mobiltelefoner og kamera ligger lett synlig.
  • Dokumentér verdisakene dine med bilder – på denne måten er det enklere å finne ut av hva som eventuelt er blitt stjålet.