Bærekraft – Hvordan kan vi som forsikringsselskap bidra til et mer miljøbevisst og bærekraftig samfunnsengasjement?

Fokus på bærekraft og miljøvennlige tiltak er et samfunnsansvar. WaterCircles Forsikring er det personlige forsikringsselskapet for kunder som tar vare på tingene sine, og har et mål om å bli det selskapet som er best på forebygging av skader.

Fokus på bærekraft og miljøvennlige tiltak er et samfunnsansvar. WaterCircles Forsikring er det personlige forsikringsselskapet for kunder som tar vare på tingene sine, og har et mål om å bli det selskapet som er best på forebygging av skader. 


Samfunnsoppdraget vårt er å skape økonomisk og sosial trygghet for privatpersoner [og de næringslivssegment vi opererer i].

Å være riktig forsikret gir en trygghet om å få hjelp og bistand hvis uhellet skulle inntreffe. 

Er du god på forebygging, vedlikehold og har fokus på sikkerhet bidrar dette til at sannsynligheten for å få skader synker drastisk, og det er en trygghet at man er bedre forberedt på det uforutsette. 

«En skade som ikke har skjedd setter ikke spor i miljøet» 

En skade som ikke har skjedd krever verken reparasjon, nye deler og materialer, avfallshåndtering eller transport. En skade som ikke har skjedd setter ikke klimaavtrykk og ressursene forblir i kretsløpet.

Vi tror på at gjennom opplæring og kunnskap om skadeforebygging og sikkerhet, vil kundene minimere sannsynlighet for skader, og kunne oppleve økt trygghet/ferdighet når en skade inntreffer. 

Vi har gjennom vår virksomhet bygget opp kompetanse innen forebygging av helse, brann, flom og andre værhendelser, trafikkulykker og andre skader. Denne kunnskapen ønsker vi å gi tilbake til kundene våre ved å .utdanne forsikringskundene våre, og tilføre kunnskap og verktøy for å håndtere situasjoner når liv og eiendeler står i fare.

Miljøvennlige skadeoppgjør, gjenbruk og gjenvinning er vårt ansvar når en skade først har skjedd. Det er noe vi har fokus på og er en kontinuerlig utvikling. 

Høsten 2023 lanserer WaterCircles Forsikring gratis e-læringskurs i Brannvern i hjemmet. Det er vårt første digitale e-læringskurs av flere moduler. Det vil være gratis for alle, og i tillegg premieres du med kr. 1000,- på din egenandelskonto når du blir eller er privatkunde i WaterCircles Forsikring. Brannvernskurset er i samarbeid med Firesafe.

WaterCircles Forsikring tar din sikkerhet på alvor. Vår oppgave er å sikre deg, din familie og dine eiendelen mot det uforutsette, og at du føler deg trygg i hverdagen.


En skade som ikke har skjedd, setter ikke spor i miljøet

Har du spørsmål om hvordan vi jobber mot en mer bærekraftig fremtid? Kontakt oss på:

Les mer om Bærekraft Gå til Min Side