Flyselskapet Flyr er konkurs – Hva gjør du nå?

Flyseslskapet flyr er konkurs. Dette kan du gjøre for å få tilbake billettpengene dine.

Dersom du er rammet av konkursen hos Flyr, er det fortsatt tiltak du kan gjøre for å sikre deg best mulig.

Kontakt banken

Dersom din reise med Flyr er booket noe frem i tid, kan du kreve å få billettpengene refundert. Vi oppfordrer alle som er berørte av konkursen til å kontakte sin bank umiddelbart, og rette krav om refusjon. Dette er derimot kun mulig dersom du har betalt for reisen med bankkort.

Krav om refusjon fra konkursboet

Under normale omstendigheter, vil det ikke finnes tilstrekkelig med verdier i konkursboet til å dekke uprioriterte krav. Innbetalinger fra kunder til selskapet for flyreiser regnes som uprioriterte krav, og vil ofte ikke dekkes. Uansett, så anbefaler vi at alle kunder som har betalt for flyreiser eller har verdier til gode hos Flyr retter et skriftlig krav til flyselskapet om tilbakebetaling av dette.

Sjekk om ditt kort er forsikret

Dersom du ikke får dekket tapet av konkursboet, men har betalt for reisen med kort, kan du rette krav om refusjon mot banken din. Hvis du har betalt for reisen med kredittkort er kredittyter pliktig til å dekke tapet på vegne av flyselskapet etter finansavtalelovens § 54 b. Det finnes også noen typer debetkort som gir rett til refusjon i tilfelle konkurs, som for eksempel VISA.