EPSI-undersøkelse 2022: Vi er ikke blant de største, men vi er blant de beste!

EPSI-undersøkelse 2022: Vi er kanskje ikke blant de største, men vi er blant de beste!

Dommen har falt – Årets EPSI-rapport 2022 

Nå er den her! Resultatene for EPSI sin måling av kundeopplevelse med de norske forsikringsselskapene for 2022. Det er gjennomført i underkant av 3000 dybdeintervjuer med privatkunder med god geografisk spredning rundt om i Norge. Studien viser at kundetilfredsheten stiger. Studien er også større og bredere enn noen gang, og viser at kundeopplevelsen varierer en del mellom de ulike selskapene.

WaterCircles scorer nest best i kundetilfredshet i årets EPSI-undersøkelse.
Årets EPSI-undersøkelse viser at WaterCircles er best i Norge på skadehåndtering.
Kundetilfredsheten til våre kunder stiger mer enn gjennomsnittet i bransjen.
Kunder av WaterCircles blir mer lojale sammenlignet med året før. De er også mer lojale enn snittet for bransjen.

Tilliten til forsikringsselskapene er generelt høy

Forsikring er basert på tillit og felles fordeling av risiko. Dette går hånd i hånd med gode kunderelasjoner og høy servicegrad. Ifølge EPSI-undersøkelsen er det klart at kunder som opplever god rådgiving og personlig service fra sitt selskap, er de mest fornøyde. I tillegg kommer det frem at god kundekontakt gjennom for eksempel deling av skadeforebyggende tips, blir satt pris på i større grad.

I likhet med resten av bransjen, har vi ventet i spenning på denne rapporten. WaterCircles ønsker å kunne tilby den beste servicegraden innen forsikringsbransjen. Årets EPSI-rapport bekrefter at vi, sammen med våre fantastiske kunder, er på god vei til å nå dette målet. 

Vi er kanskje ikke størst, men vi skal være best! 

Når forsikringen virkelig teller, er det WaterCircles som vinner på det beste skadeoppgjøret. Vi er stolte av å kunne si at vi nå faktisk er aller best på skadehåndtering i Norge. 

På den delen av undersøkelsen som handler om kundetilfredshet scorer vi også høyt. WaterCircles ender på andreplass i undersøkelsen, og er dermed nest best på kundetilfredshet i Norge! 

Vi i WaterCircles er takknemlige for tilliten våre kunder gir oss.
Det bidrar til å gjøre oss enda bedre. 

Incentivprogram som gir noe tilbake til kundene, og som skaper et sterkere forsikringsfelleskap -tror vi er noe av suksessen. Gjennom vårt Vennebonus og Invitasjonsprogram belønner vi våre kunder, og det skaper økt tillit, en tettere personlig dialog og styrker kunderelasjonen. 

WaterCircles er den lille utfordreren mot de store selskapene, og det skal vi fortsette med. Personlig rådgiving og tilgjengelighet i kombinasjon med god skadehåndtering mener vi er de viktigste parameterne for å få fornøyde og lojale kunder. Uten dere ville vi ikke klart å bli så gode som vi er, og vi lover å fortsette med det. 

Dersom du ønsker å lese hele rapporten fra EPSI, kan du gjøre det på EPSI sin hjemmeside.