IPID Bedriftsforsikringer

IPID står for Insurance Product Information Document. Det er et standardisert produktark som du får før du inngår en forsikringsavtale. IPID-dokumentet inneholder kortfattet og relevant informasjon om forsikringen, og gir en enkel oversikt over:
 
  • Hva forsikringen dekker: Hvilke hendelser eller skader er dekket av forsikringen?
  • Hva forsikringen ikke dekker: Hvilke unntak gjelder for forsikringen?
  • Egenandel: Hvor mye må du betale selv ved en skade?
  • Premie: Hvor mye koster forsikringen?
  • Forsikringsbeløp: Hvor mye er du forsikret for?
  • Kontaktinformasjon: Hvem kan du kontakte hvis du har spørsmål om forsikringen?
 
IPID er et nyttig verktøy for å sammenligne forskjellige forsikringstilbud. Ved å lese IPID-dokumentet kan du få en bedre forståelse av hva forsikringen innebærer og dermed ta en mer informert beslutning om hvilken forsikring du skal velge.

Person

Annen sykdom

Fritidsulykke

Gruppeliv

Kollektiv ulykke

Reise

Sykeavbrudd

Sykelønn

Yrkesskade

Vertikal helseforsikring

Bygning og Eiendeler

Bedriftsforsikring

Industri

Maskin

Næringsbygg

Prosjekt- og Kombinert entreprenør

Verdisak

Kjøretøy

Arbeidsmaskin

Buss

Lastebil

Næringsbil

Små elektriske kjøretøy

Tilhenger

Veterankjøretøy

Ansvar

Ansvar for behandlere i helsesektoren

Ansvar for rådgivende ingeniører og arkitekter

Bedrifts- og produktansvar

Byggherreansvar

Entreprenøransvar

Formueskade

Styreansvar

Underslag

 

Transport

Transportforsikring av varer