Informasjon til de ansatte

Generelt om personforsikringer

Du er dekket fra første til siste arbeidsdag. For noen av dekningene er det en forutsetning at du er 100% arbeidsfør for å omfattes av dekningen når du blir ansatt. Om du er helt eller delvis sykemeldt / ufør blir du meldt inn når du 100% friskmeldt.

Innberetning

Forsikringen betales av din arbeidsgiver. Enkelte av personforsikringene er innberetningspliktig og må dermed innberettes som lønn. Dette vil komme frem av lønns- og trekkoppgaven.

Fortsettelsesforsikring

Om du avslutter ditt arbeidsforhold til bedriften meldes du ut av alle forsikringene på din siste arbeidsdag. Om du har helse- eller gruppelivsforsikring (individuell livsforsikring), har du rett til å kjøpe en fortsettelsesforsikring som gjelder selv om du har sluttet i bedriften. Forsikringen må kjøpes innen 6 måneder fra datoen du slutter og du slipper å levere helseopplysninger.

Her finner du skjemaet som du må fylle ut å sende til WaterCircles om du ønsker å benytte deg av en slik fortsettelsesforsikring.

Behandling av personopplysninger

Her finner du informasjon om hvordan WaterCircles behandler dine personopplysninger.