Din andel av overskuddet. Hvert år vil du få en rabatt på din forsikring med bakgrunn i hvor mange nye kunder du har bidratt til å invitere, hvor mange de andre kundene har bidratt til å invitere, og hva de inviterte kundenes forsikringspremie utgjør. Med andre ord: din andel av lønnsomheten til de inviterte kundene. Og neste års invitasjoner legges til de foregående, så potten vil øke for hvert år. Din andel også, om du er flink til å invitere ansvarlige bekjente. For lønnsomheten til de inviterte kundene går jo ned om skadeutbetalingene øker. Bonusen din vil være synlig på den årlige fornyelsen.

Bidra til at den gode sirkelen blir større. Og sterkere. Grunnen til at vi kan holde våre priser nede er at våre kunder har en vesentlig bedre risikoprofil enn gjennomsnittet av norske forsikringskunder. Og jo flere av disse ansvarlige kundene vi har, jo færre skader i forhold til innbetalingene. Jo lavere blir premiene. Og jo bedre oppfølging får de som trenger det. Så vi tjener alle på at du inviterer dine ansvarsbevisste bekjente til å bli kunde i WaterCircles. Som vi liker å si:

De beste kundene får vi gjennom dere. Våre beste kunder. Har du tips til noen ansvarsbevisste bekjente vi bør kontakte, legg de inn i boksen under, så tar vi kontakt. Bonusen blir din.

 

Se flere av våre kundefordeler.

Inviter dine venner her:

Min kontaktinformasjon



Jeg ønsker å anbefale følgende personer


+
Legg til flere