I 2018 blir årsavgiften omdøpt til trafikkavgift til staten, og det er forsikringsselskapene som skal kreve inn den nye trafikkavgiften sammen med betalingen for forsikring av kjøretøy.

Hensikten med endringen er å forenkle statens rutiner og gi bileiere større fleksibilitet. Ved å innføre en slik ordning vil du få en samlet faktura for trafikkavgift og din forsikring. Det er fortsatt staten som fastsetter størrelsen på avgiften, og alle inntektene fra avgiften går til staten. Forsikringsselskapenes oppgave er kun å kreve inn avgiften på vegne av staten, og har ingen fortjeneste ved denne jobben.

Hvem gjelder trafikkavgiften for
Trafikkavgiften gjelder alle kjøretøy med tillat totalvekt opptil 7 500 kg som skal ha ansvarsforsikring. For kjøretøy med tillatt totalvekt på 7 500 kg eller mer, må du betale vektårsavgift på vanlig måte. Det er ingen ansvarsforsikring for campingvogner eller tilhengere, og derfor er det heller ingen trafikkavgift.
 

Når og hvordan betale trafikkavgiften
Årsavgiften for året 2017 betaler du på vanlig måte i mars 2017. WaterCircles vil først starte innkreving av trafikkavgiften for 2018 i løpet av høsten 2017. Trafikkavgiften gjelder kun for de dager forsikringspolisen løper i 2018.

Betaler du forsikringen månedlig, vil trafikkavgift bli lagt til faktura på forsikringen som gjelder for januar 2018 og du vil deretter få månedlige trekk sammen med forsikringen din. Betaler du forsikringen i ett årlig beløp, vil du få en egen faktura for avgiften fra 1. januar 2018 til datoen for hovedforfallet ditt i 2018.

Leasingavtale på bilen din
Har du leaset bil der forsikringen er inkludert i leasingavtalen, er det leasingselskapet som betaler trafikkavgiften. Du må derfor regne med at leien du betaler for bilen blir endret. Har du en leasingavtale der forsikring ikke er inkludert, og du tar selv hånd om forsikringen, så vil du betale trafikkavgift sammen med forsikringen på samme måte som om du hadde eid bilen selv.


Veterankjøretøy/ bruk av bil deler av året
Trafikkavgiften omfatter alle ansvarsforsikrede kjøretøy under 7 500 kg. Avgiften gjelder kun for kjøretøy som har skilter og for de dager forsikringspolisen løper i 2018. Bruker du kun veterankjøretøyet i sommerhalvåret, skal du ikke betale trafikkavgift for perioden kjøretøyet er avskiltet. 

Har du spørsmål om trafikkavgift, kontakt din rådgiver på telefon 67 20 60 50.