Som bransje og selskap har vi en egeninteresse i å forebygge skader, og Forsikringsnæringen har også vært sentral i etableringen av henholdsvis Trygg Trafikk, Brannvernforeningen og Skadeforebyggende Forum.

WaterCircles vil informere sine kunder om hvordan en enkelt kan forebygge skader innen flere områder. Dette gjelder blant annet forebygging av skader på bygninger, ferdsel på reise, klima og temperaturendringer som påvirker vann og rørkontruksjoner, trygg ferdsel i trafikken eller gode råd om brannsikkerhet.

 

Her vil vi legge tilgjengelig gode råd som er med å forebygge skadesituasjoner:

Hvordan pakke bilen riktig

Gode råd før og under reise

Bilferie i Europa: Grønt kort for bil og tilhenger/campingvogn

Unngå frost og vannskader

Høytid for brann

Ulmende aske forårsaket totalbrann