• Vennebonus – Din andel av overskuddet. Vi lykkes med å holde prisene nede takket være ansvarlige kunder som bidrar med å invitere ansvarlige bekjente til å bli nye kunder. Jo flere ansvarlige kunder, jo færre skader i forhold til innbetalingene, og jo lavere priser. Det er den gode sirkelen WaterCircles er bygget på. Og vi lykkes. Sirkelen fungerer. Derfor vil vi nå premiere dine invitasjoner.

  • Personlig rådgiver – som betyr én person, ett sted og fokus på deg. Din personlige rådgiver ordner alt . 

  • WaterCircles Helsetelefon - WaterCircles Helsetelefons rådgivningstjeneste betjenes av spesialtrente og erfarne sykepleiere 24 timer i døgnet året rundt. Lege er tilgjengelig i tidsrommet 08.00-22.00 alle dager. WaterCircles Helsetelefon er inkludert i fordelsprogrammet Select. Utvidet informasjon om fordelen kan du lese her.
  • Kundebonus – Alle nye Select kunder får 15  % i kundebonus, en rabatt som øker for hvert år du er skadefri. En kundebonus som ikke baserer seg på hvor mange forsikringer du kjøper, men på ansvarlighet og lojalitet. For hvert skadefrie år vil kundebonusen øke med 1 % opp til maksimalt 25 %. Ved gjentatte skader med utbetaling, kan du for en periode miste hele eller deler av kundebonusen.
  • Fast Track - Vi svarer raskt på henvendelser og svarer 96 % av alle telefoner innen 30 sek. Som betyr at vi melder tilbake til deg aller senest innen 24 timer uansett hva henvendelsen gjelder. Som regel får du tilbakemeldingen innen et par timer. Dersom vi mot formodning bruker mer enn 24 timer på å respondere etter en meldt skade, slipper du egenandelen (inntil 5 000 kr).
  • Trygghetsgarantien - som innebærer at vi kontakter deg ca. en måned før hovedforfall. Da sjekker vi alle dine forsikringer sammen med deg så du vet at du verken er overforsikret eller underforsikret. Hos oss er du automatisk forsikret for 2 000 km ekstra kjørelengde, 
    500 000 kr i nyanskaffelser til innbo eller påbygg og har ulykkesforsikring på 100 000 kr for nyfødte barn og barnebarn. Dette gjelder for hele forsikringsåret.

Anbefal WaterCircles til venner

Min kontaktinformasjonJeg ønsker å anbefale følgende personer


+
Legg til flere