Røykvarslerens Dag: Husk å bytte batteri 1. desember

Husk røykvarslerens dag1. desember

Hvert år, den 1. desember, markerer vi Røykvarslerens dag i Norge. Denne dagen er en viktig påminnelse om viktigheten av brannsikkerhet og vedlikehold av røykvarslere i hjemmet. Vi i WaterCircles forsikring er opptatt av skadeforebygging og å sikre deg og dine eiendeler mot uforutsette og alvorlige hendelser.

I tillegg til en enkel batteri sjekk, ønsker vi at du benytter dagen til å reflektere over de skadeforebyggende tiltakene du kan gjøre for å minimere sannsynligheten for brann. En skade som ikke har skjedd, setter heller ikke spor i miljøet.


Røykvarslerens dag markeres hvert år den 1. desember. Dette er en viktig dag for å øke bevisstheten om brannsikkerhet, og for å minne folk på viktigheten av å vedlikeholde røykvarslerne sine. På denne dagen anbefales det å teste røykvarslerne hjemme, bytte batterier og rengjøre røykvarslere. Dette blir sett på som en kritisk oppgave fordi fungerende røykvarslere kan være avgjørende i liv-og-død-situasjoner ved brann.

Norsk Brannvern minner om at vintermånedene medfører økt brannrisiko på grunn av mer bruk av elektrisk utstyr, levende lys, oppvarming og peisfyring. Er røykvarsleren i din bolig over 10 år gammel, bør den byttes ut med en ny​​.

I Norge opplever brannvesenet hvert år utrykninger til hjem og boliger hvor røykvarslerne ikke fungerer, eller ikke er installert i det hele tatt. Med rundt 4000 boligbranner årlig, er det tydelig at en fungerende røykvarsler kan spille en kritisk rolle i å forhindre tragedier og redde liv​​​​.

Røykvarslerens dag er mer enn bare en påminnelse om å bytte batterier; det er en viktig del av brannforebyggende tiltak og en oppfordring til å ta ansvar for egen og andres sikkerhet i hjemmet. 

Tips til Hjemmet:

Som en del av vårt engasjement for å sikre dine verdier, anbefaler vår samarbeidspartner Firesafe følgende tiltak:

  • Ha røykvarslere i alle rom: Sørg for at alle soverom og oppholdsrom har en fungerende røykvarsler.
  • Test batteri og lyd jevnlig: Trykk på testknappen for å sikre at røykvarsleren fungerer som den skal.
  • Ha egne “Brannøvelser” hjemme: Alle i husstanden skal kjenne lyden og vite hva de skal gjøre når det piper
  • Bytt batterier årlig: Røykvarslerens dag er den perfekte påminnelsen for å bytte ut batteriene.
  • Bytt ut gamle røykvarslere: Røykvarslere bør byttes ut hvert 10. år, eller i henhold til produsentens anbefalinger.
  • Hold røykvarsleren ren: Støv og skitt kan hindre røykvarslerens funksjonalitet. Rengjør dem regelmessig.

Ta vårt Brannvernkurs

Få kr. 1000,- satt inn på din Egenandelskonto.
Har du flere spørsmål?
Kontakt oss på:

Les mer om Brannvernkurs Gå til Min Side