Privat    Privatforsikringer 

Motor

WaterCircles sin motorforsikring har fire ulike dekninger. Basert på ditt behov kan du velge alt fra ansvarsdekning til vår toppdekning Elite.

Les mer Jeg ønsker et tilbud

Finn en motorvognforsikring som passer deg.

Velg mellom Ansvar, Delkasko, Kasko eller Elite.

Kontakt oss gjerne for rådgivning dersom du er usikker på hvilke dekning du har behov for.

Se hva forsikringen dekker

Hva dekker forsikringen?

 

Forsikringen dekker:

Elite

Kasko

Delkasko

Ansvar

Ansvar

Gir ubegrenset erstatning ved skade på personer. Andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander er dekket med inntil kr 100.000.000,-

Rettshjelp

Vi dekker utgifter til advokatbistand i en tvist med inntil kr 100.000,- med fratrekk av egenandel kr 5.000,- med tillegg av 20% av det overskytende.

Fører- og passasjerulykke

Vi gir erstatning ved personskade på fører og/eller passasjer.

Brann

Vi dekker skade på bil som følge av brann, lynnedslag, og eksplosjon, med fratrekk av avtalt egenandel.

Tyveri

Vi dekker tyveri av bilen din eller fysisk skade på bilen som følge av forsøk på tyveri, med fratrekk av avtalt egenandel.

Glasskader

Vi dekker skade på front-, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass. Forsikringen dekker ikke lykter eller speil. Ved reparasjon av rute trekkes ingen egenandel. Må ruten byttes, trekkes en egenandel på kr 2 500,-. Vi har avtale med Hurtigruta Carglass. Finn din nærmeste avdeling og book time på www.carglass.no

Veihjelp

Vi dekker veihjelp i Norden med fradrag av egenandel på kr 500,-. Vi har avtale med Viking Redningstjeneste, ta kontakt på tlf 06000

Veihjelp utvidet

Vi dekker veihjelp i Norden. På reiser i inntil 3 måneder gjelder forsikringen også i de øvrige deler av Europa samt i Israel og Tyrkia. Veihjelpsdekningen gjelder også på hjemmeadressen med fradrag av egenandel på kr 500,-
Vi har avtale med Viking Redningstjeneste, ta kontakt på tlf 06000

Bagasje

Vi dekker tyveri av bagasje i bil samt bagasje som skades hvis bilen blir utsatt for skade. Erstatningen dekker inntil kr 5 000,-

Tilleggsutstyr

Vi dekker tilleggsutstyr, dekor, folie og spesiell lakk. Forsikringen omfatter også dekor/reklametekst og lakkering ut over motorvognens seriemessige utførelse. Erstatningen dekker inntil kr 10 000,-

Utforkjøring, kollisjon og velt

Vi dekker skade på egen bil ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse, med fratrekk av avtalt egenandel.

Leiebil

Kasko: Leiebil for kr 375,- per dag i inntil 10 dager.
Elite: Leiebil for kr 600,- per dag i hele reperasjonstiden maks 45 dager.

Totalskade

Om reparasjonsomkostningene vil overstige 80 % av motorvognens samlede kjøpesum som ny inkludert verdien av fast montert utstyr, gjelder følgende:

Kasko – Skaden må inntreffe innen et år etter at motorvognen ble registrert som fabrikkny og motorvognen ikke har vært kjørt over 20 000 km.

Elite – Skaden må intreffe innen tre år, og motorvognen ikke har vært kjørt over 60.000 km.

Feilfylling

Ved fylling av feil drivstoff på kjøretøyet, for eksempel bensin på dieselbil, dekkes reparasjon av skader på kjøretøyets drivstoffsystem og motor, med fratrekk av avtalt egenandel.

Nøkkelforsikring

Skade på eller tap av bilnøkkel. Forsikringen dekker kostnader til ny nøkkel, programmering og omkoding som følge av en tilfeldig, plutselig ytre hendelse. Samme gjelder om nøkkel blir mistet eller stjålet. Skadeårsak må være kjent, og tapet må kunne knyttes til et bestemt skadetidspunkt. Erstatningen er begrenset til 10.000 kroner. Egenandelen er 1.000 kroner.

Startleie ved leasing

Ved totalskade på leaset bil utbetales resterende startleie. Dersom motorvognen totalskades eller anses tapt som følge av tyveri, betaler Selskapet innskudd forholdsmessig nedskrevet ut fra hvor mange hele måneder som er gjenstående av leieforholdet til leietaker med inntil kr 100 000,-

Motor- og girskade

Hvis motor, girkasse eller drivverk havarerer før bilen er 8 år, eller innen bilen har kjørt 200 000 km, reparerer vi eller bytter den ut. Dekker også batteripakke på elbil og hybrid. Dekker ikke skader som følge av normal slitasje, manglende vedlikehold eller trimming.

For egenandel se vilkår.

Ansvar

Gir ubegrenset erstatning ved skade på personer. Andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander er dekket med inntil kr 100 000 000,-

Elite  Kasko  Delkasko  Ansvar

Rettshjelp

Vi dekker utgifter til advokatbistand i en tvist med inntil kr 100.000,- med fratrekk av egenandel kr 5.000,- med tillegg av 20% av det overskytende.

Elite  Kasko  Delkasko  Ansvar

Fører- og passasjerulykke

Vi gir erstatning ved personskade på fører og/eller passasjer.

Elite  Kasko  Delkasko  Ansvar

Brann

Vi dekker skade på bil som følge av brann, lynnedslag, og eksplosjon, med fratrekk av avtalt egenandel.

Elite  Kasko  Delkasko

Tyveri

Vi dekker tyveri av bilen din eller fysisk skade på bilen som følge av forsøk på tyveri, med fratrekk av avtalt egenandel.

Elite  Kasko  Delkasko

Glasskader

Vi dekker skade på front-, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass. Forsikringen dekker ikke lykter eller speil. Ved reparasjon av rute trekkes ingen egenandel. Må ruten byttes, trekkes en egenandel på kr 2 500,-. Vi har avtale med Hurtigruta Carglass. Finn din nærmeste avdeling og book time på www.carglass.no

Elite  Kasko  Delkasko

Veihjelp

Vi dekker veihjelp i Norden med fradrag av egenandel på kr 500,-. Vi har avtale med Viking Redningstjeneste, ta kontakt på tlf 06000

Elite  Kasko  Delkasko

Veihjelp utvidet

Vi dekker veihjelp i Norden. På reiser i inntil 3 måneder gjelder forsikringen også i de øvrige deler av Europa samt i Israel og Tyrkia. Veihjelpsdekningen gjelder også på hjemmeadressen med fradrag av egenandel på kr 500,-
Vi har avtale med Viking Redningstjeneste, ta kontakt på tlf 06000

Elite  Kasko

Bagasje

Vi dekker tyveri av bagasje i bil samt bagasje som skades hvis bilen blir utsatt for skade. Erstatningen dekker inntil kr 5 000,-

Elite  Kasko

Tilleggsutstyr

Vi dekker tilleggsutstyr, dekor, folie og spesiell lakk. Forsikringen omfatter også dekor/reklametekst og lakkering ut over motorvognens seriemessige utførelse. Erstatningen dekker inntil kr 10 000,-

Elite  Kasko

Utforkjøring, kollisjon og velt

Vi dekker skade på egen bil ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse, med fratrekk av avtalt egenandel.

Elite  Kasko

Leiebil

Kasko: Leiebil for kr 375,- per dag i inntil 10 dager.
Elite: Leiebil for kr 600,- per dag i hele reperasjonstiden maks 45 dager.

Elite  Kasko

Totalskade

Om reparasjonsomkostningene vil overstige 80 % av motorvognens samlede kjøpesum som ny inkludert verdien av fast montert utstyr, gjelder følgende:

Kasko – Skaden må inntreffe innen et år etter at motorvognen ble registrert som fabrikkny og motorvognen ikke har vært kjørt over 20 000 km.

Elite – Skaden må intreffe innen tre år, og motorvognen ikke har vært kjørt over 60.000 km.

Elite  Kasko

Feilfylling

Ved fylling av feil drivstoff på kjøretøyet, for eksempel bensin på dieselbil, dekkes reparasjon av skader på kjøretøyets drivstoffsystem og motor, med fratrekk av avtalt egenandel.

Elite

Nøkkelforsikring

Skade på eller tap av bilnøkkel. Forsikringen dekker kostnader til ny nøkkel, programmering og omkoding som følge av en tilfeldig, plutselig ytre hendelse. Samme gjelder om nøkkel blir mistet eller stjålet. Skadeårsak må være kjent, og tapet må kunne knyttes til et bestemt skadetidspunkt. Erstatningen er begrenset til 10.000 kroner. Egenandelen er 1.000 kroner.

Elite

Startleie ved leasing

Ved totalskade på leaset bil utbetales resterende startleie. Dersom motorvognen totalskades eller anses tapt som følge av tyveri, betaler Selskapet innskudd forholdsmessig nedskrevet ut fra hvor mange hele måneder som er gjenstående av leieforholdet til leietaker med inntil kr 100 000,-

Elite

Motor- og girskade

Hvis motor, girkasse eller drivverk havarerer før bilen er 8 år, eller innen bilen har kjørt 200 000 km, reparerer vi eller bytter den ut. Dekker også batteripakke på elbil og hybrid. Dekker ikke skader som følge av normal slitasje, manglende vedlikehold eller trimming.

For egenandel se vilkår.

Elite

Se forsikringsvilkår (PDF)

   Få et tilbud på forsikring

Fyll ut skjemaet under også sender vi deg et uforpliktende tilbud.

  • Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.