Sist oppdatert: 18. mai 2020, kl. 10.00

Situasjonen knyttet til spredning av Koronaviruset er i stadig utvikling. Det blir fortløpende gjort oppdateringer og endringer på våre hjemmesider og informasjonen nedenfor.

På grunn av svært stor pågang på telefon, oppfordrer vi alle våre kunder om å lese informasjon nedenfor før du kontakter oss angående Korona-viruset og din reiseforsikring hos oss.

 

 1. Avbestilling for reiser i perioden 12. mars til 20. august:

I tråd med UDs fraråding utvider vi forsikringsdekningen for avbestilling av alle private utenlandsreiser med avreise fra 12. mars til og med 20. august 2020

 

 1. Avbestilling av reiser etter 20. august

VENT TIL FLY- ELLER REISESELSKAPET DITT KANSELLERER REISEN DIN.

Utenriksdepartementet (UD) fraråder nå reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land inntil videre.

Vårt råd nå, er å vente og se om flyselskapet innstiller reisen din. Det gir deg rett til pengene tilbake. Blir flyet ikke kansellert, trer reiseforsikringen inn. Be om refusjon fra flyselskap, turoperatør, hotell, leiebilfirma eller andre du har forhåndsbetalt til. Skaff dokumentasjon fra dem som viser hva du eventuelt sitter igjen med av utgifter selv, før melder kravet ditt til oss. Reiseforsikringen vil kunne dekke merutgifter du ikke får refundert fra andre.

Hvis du avbestiller selv, er refusjon avhengig av hvilken type billett du har. Får du verdisjekk, bonuspoeng eller cash points fra flyselskapet ditt, kan du bruke disse til en ny reise senere. Du vil ikke få erstatning på reiseforsikringen i tillegg.

Når pakkereisearrangør innstiller pakkereisen skal reisen refunderes i sin helhet av dem. Det gjelder også om du har avbestilt selv. Dette fremgår i pakkereiseloven kap. 4 § 22.

 

 1. Før du henvender deg til oss for reiser i perioden 12. mars til 20. august ber vi deg gjøre følgende:
 • Kontakt flyselskap, reiseoperatør og hotell for refusjon. Reisen må være bestilt før 12. mars 2020 for at dette skal være gyldig.
 • Skriftlig dokumentasjon på hva du får refundert / ikke refundert fra flyselskap, reisearrangør, hotell, utleier etc må vedlegges skademeldingen. Dersom du velger å ombooke reisen trenger vi dokumentasjon på ombookingsgebyr.
 • Kopi av de aktuelle ubenyttede billettene / hotellbekreftelsen, leieforholdet/avtalen vedlegges.
 • Husk å oppgi ditt kontonummer.
 • Er reisen betalt med kredittkort, vedlegg dokumentasjon som viser at reisen er belastet dette kortet (f.eks ved utskift fra nettbank). Sørg for at de 6 første sifrene og de 4 siste sifrene i kredittkortet fremkommer i dokumentasjonen.

 

 1. Cashpoints, bonuspoeng, verdikuponger etc:

Ta kontakt med reiseselskapet der du kjøpte reisen og be om refusjon. Flere flyselskap varsler nå at de innstiller all utenlandstrafikk, det betyr at du kan få billetten tilbakebetalt av flyselskapet.

Vi anbefaler ikke å ta i mot cashpoints eller andre fordelspoeng. Du bør vente og se om flyavgangen blir innstilt og så søke refusjon fra flyselskapet. Se forbrukkerrådets https://www.forbrukerradet.no/forside/reise/fly/innstilt sider om innstilte fly.

Dersom du allerede har fått cashpoints, bonuspoeng eller andre fordelspoeng av flyselskapet, kan du bruke disse på en ny reise senere.

 

 1. Innenlandsreiser

Vi dekker ikke avbestilling av innenlandsreiser med mindre man er dokumentert smittet / syk av Covid - 19.

 

 1. Avbestilling før 14. mars til reisemål med andre tidsbegrensninger

Avbestillinger før 12. mars dekkes ikke med mindre det er utstedt konkret reiseråd fra UD eller FHI Reisen må være bestilt før aktuelt reiseråd ble gitt av UD eller FHI.

 

Kina: Reisen må være bestilt og betalt før 26. januar, da det aktuelle reiserådet ble utstedt.

Sør-Korea: Reisen må være bestilt og betalt før 6. mars, da det aktuelle reiserådet ble utstedt.

Nord Italia: Reisen må være bestilt og betalt før 3. mars, da det aktuelle reiserådet ble utstedt.

Østerrike: Reisen må være bestilt og betalt før 10. mars, da det aktuelle reiserådet ble utstedt.

Iran: Reisen må være bestilt og betalt før 3. mars, da det aktuelle reiserådet ble utstedt.

 

 1. Reiser i strid med UDs reiseråd

Dersom du likevel reiser til utlandet i strid med UDs reiseråd (mellom 12. mars og 20. august) vil reiseforsikringen din ikke være gyldig.

 

 1. Evakuering / tidligere hjemreise:

Er du på reise og som ønsker å reise hjem før planlagt, så vil vi dekke merutgifter for ombooking/fremskyndelse av reisen. Men du må selv først ta kontakt med flyselskap/turoperatør for ombooking av billettene.
NB! Du skal alltid benytte det rimeligste alternativ for hjemreisen. Det vil si første mulighet for økonomibilletter/ økonomiklasse med opprinnelig flyselskap. Lykkes du ikke med opprinnelig flyselskap, dekker vi merutgiftene for reise med et annet selskap. Senere returreise til reisemålet/utlandet dekkes ikke. Før du kontakter oss ber vi deg fremlegge dokumentasjon som er inntatt under pkt 3 ovenfor.

 

 1. Pålagt karantene av offentlige myndigheter

Vi dekker også avbestilling av private reiseforsikringer hvis du er satt i karantene av helsemyndighetene. Dette gjelder for reiser bestilt før 12.3.2020. Dokumentasjon på karantene må fremlegges i tillegg til dokumentasjon i henhold til punkt 3 ovenfor. Forsikringen dekker kun kostnader du ikke får refundert annetsteds.

 

 1. Helsepersonell

Dersom du er helsepersonell og er blitt pålagt reiseforbud av arbeidsgiver, vil du få dekket avbestillingskostnader på samme måte som våre øvrige kunder og i henhold til punktene ovenfor. Vi dekker ikke avbestilling/ombookingskostnader for reiser som skal foretas etter 20. august. Helsepersonell som blir pålagt reiseforbud etter 20. august må kontakte offentlige myndigheter. Mer informasjon om dette finner du på

www.helsedirektoratet.no

 

 1. Sommerferie eller ferie langt frem i tid

Situasjonen rundt Koronaviruset og fremtidige reiseråd er uavklart, men Offentlig myndigheter fraråder alle å bestille nye reiser nå. Vi oppfordrer våre kunder til å følge dette rådet.

 

Vi kan per dags dato ikke ta stilling til reiser som skal foretas etter 15. mai, men situasjonen endrer seg stadig. Vi ber deg følge med på informasjonen på våre hjemmesider fortløpende.

 

Vi trenger følgende informasjon før du melder avbestilling/evakuering: 

 • Skriftlig dokumentasjon på hva du får refundert / ikke refundert fra flyselskap, reisearrangør, hotell, utleier etc. Alltid kontakt disse først. Dersom du velger å ombooke reisen trenger vi dokumentasjon på ombookingsgebyr.
 • De aktuelle ubenyttede billettene / hotellbekreftelsen, leieforholdet/avtalen.
 • Kontonummer.
 • Er reisen betalt med kredittkort ber vi om at det vedlegges bekreftelse hvor det fremgår at reisen er belastet dette kortet (utskift fra banken), samt at de 6 første sifrene og de 4 siste sifrene i kredittkortet fremkommer.

For å fylle inn elektronisk skademelding trykk her