Koronaviruset

Sist oppdatert: 01. oktober 2021, kl. 13.00

Koronaviruset og reiseforsikring

Her finner du oppdatert informasjon om hva reiseforsikringen dekker. Vi anbefaler alltid å følge reiserådene fra Utenriksdepartementet.

UD fjerner det globale reiserådet etter 1. oktober 2021. Det kan komme landsspesifikke reiseråd og vi anbefaler å følge med på regjeringens reiseråd.

Reiseforsikringen er gyldig i land uten reiseråd

Reiseforsikringen vil gjelde som normalt til land uten reiseråd. Det er Utenriksdepartementets (UD) reiseråd som ligger til grunn for om du kan reise til et land med gyldig reiseforsikring. 

Dersom området blir omfattet av reiseråd mens du er på reise, gjelder forsikringen på hele reisen.

Vi anbefaler at du følger reiserådene, vurderer nødvendigheten av reisen og setter deg inn i situasjonen i det landet du skal reise til. 

Reiseforsikringen omfatter ikke merutgifter som følge av:

 • innreiserestriksjoner, karanteneplikt eller andre retningslinjer fra utenlandske myndigheter, for eksempel mangelfull dokumentasjon eller smittetrykk i område.
 • karanteneplikt ved hjemreise fra utlandet. Dette gjelder ikke dersom du selv er blitt smittet. Karanteneplikt må dokumenteres av lege/myndigheter.
 • innreisekarantene når du ankommer Norge.
 • transportforsinkelser som følge av stengte grenser eller andre tiltak fra utenlandske myndigheter.

Avbestillinger

Det er fortsatt begrensninger i avbestillingsdekningen for reiser til utlandet. 

Hvis du allikevel reiser mot UDs reiseråd / myndighetenes anbefalinger vil det være begrensinger i avbestillingsforsikringen. Reiseforsikringen dekker ikke avbestilling av:

 • avbestilling av reiser du bestilte når det forelå et reiseråd på destinasjonen (rødt land).
 • avbestilling av reiser til gule land hvor man må i karantene ved ankomst, eller på grunn av innreisenekt som følge av utenlandske myndigheters retningslinjer, for eksempel mangelfull dokumentasjon eller smittesituasjonen.
 • avbestilling av reiser på grunn av frykt for smitte, selvpålagt karantene, karantene i påvente av svar på koronatest, innreisekarantene etter et utenlandsopphold, eller andre årsaker som ikke er omfattet av forsikringen.

Blir reisen kansellert av flyselskapet eller turoperatøren, er det i første omgang der du må søke erstatning. Det er kun utgiftene som flyselskapet eller reisearrangøren ikke plikter å refundere etter gjeldende regler du kan søke å få dekket hos oss. Vi kan ikke behandle saken din før dette er avklart.

Innenlandsreiser

Reiseforsikringen gjelder som normalt på innenlandsreiser, og avbestilling blir dekket dersom du må avbestille på grunn av akutt sykdom.

Vi har valgt å utvide dekningen til å omfatte avbestilling av fritidsreiser hvis du på avreisedagen er pålagt smittekarantene. Pålagt karantene må være som følge av nærkontakt med en bekreftet smittet person, og må kunne dokumenteres av kommunehelsetjenesten. Blir du pålagt karantene av myndighetene, mens du befinner deg på reise innenlands, gjelder vilkårene for reisesyke, som om det var en akutt oppstått sykdom.

Unntak:

 • Avbestilling av reiser på grunn av innreisekarantene etter utenlandsopphold, frykt for smitte, myndighetenes råd om å unngå reiser eller innkalt time til vaksinering.

Dersom du må avbestille en forhåndsbetalt fritidsreise i Norge som følge av sykdom eller myndighetspålagt smittekarantene, ta kontakt med reisearrangør for ombooking eller avbestilling av reisen. Smittekarantenen må foreligge på avreisedagen, og avbestillingsforsikringen omfatter det du har betalt før smittekarantenen begynte, og som du ikke får refundert av reisearrangør.

Før du henvender deg til oss, ber vi deg gjøre følgende:

 • Kontakt flyselskap, reiseoperatør og hotell for refusjon.
 • Skriftlig dokumentasjon på hva du får refundert / ikke refundert fra flyselskap, reisearrangør, hotell, utleier etc må vedlegges skademeldingen. Dersom du velger å ombooke reisen trenger vi dokumentasjon på ombookingsgebyr.
 • Kopi av de aktuelle ubenyttede billettene / hotellbekreftelsen, leieforholdet/avtalen vedlegges.
 • Husk å oppgi ditt kontonummer.
 • Er reisen betalt med kredittkort, vedlegg dokumentasjon som viser at transaksjonsdato og at reisen er belastet dette kortet (f.eks ved utskift fra nettbank). Sørg for at de 6 første sifrene og de 4 siste sifrene i kredittkortet fremkommer i dokumentasjonen.

For å fylle inn elektronisk skademelding trykk her

Nyttig lenker: