Du kan ikke velge når du blir syk, men du kan velge at du kommer raskt til behandling. Vertikal Helseassistanse er vår foretrukne samarbeidspartner innen helseforsikring og vil bistå våre kunder med å finne fram til den raskeste og beste behandlingen.

Vertikal Helseforsikring gir deg:

 • Time hos legespesialist innen 7 eller 10 dager (avhengig av hvilken dekning du velger)
 • Time for behandling innen 10 eller 20 dager (avhengig av hvilken dekning du velger)
 • Din personlige medisinske rådgiver som følger deg før, under og etter behandling
 • Dekning av kostnader relatert til behandling, reise og opphold bestilt av Vertikal Helse
 • Fysikalsk behandling etter henvisning fra legespesialist
 • Inntil 10 behandlingstimer hos psykolog
 • 12 timer psykologisk førstehjelp ved psykiske reaksjoner som skyldes uforutsette hendelser som vold, ran, trafikkulykke eller dødsfall
 • Opptrening etter operasjon dersom foreskrevet av behandlende legespesialist
 • Tilbud om Second opinion av diagnose som allerede er stilt av legespesialist
 • Et eget telefonnummer som du kan ringe i fem dager etter operasjon gjennomført via Vertikal Helse
 • Døgnåpen Helsetelefon for hele familien; for enkle tips og råd
 • KRY - legetjeneste på mobil, konsultasjonen gjennomføres som videosamtale

 

Før du kan benytte forsikringen må din fastlege/allmenlege først utstede en henvisning til spesialist.

 

Klikk her for å registrere en sak hos Vertikal Helseassistanse

Ønsker du å bli kunde hos oss?

Send oss en forespørsel