Ulykkesforsikringen gir utbetaling ved ulykker som fører til varig fysisk skade (medisinsk invaliditet).

Matrisene under er oppdatert med vilkår for poliser med startdato etter 01.01.2021

Ønsker du å bli kunde hos oss?

Send oss en forespørsel

Ulykkesforsikring
Forsikringen dekker:
Inkludert
Medisinsk invadilitet
Behandlingsutgifter
Dødsfall