Ulykkesforsikringen gir utbetaling ved ulykker som fører til varig fysisk skade (medisinsk invaliditet).

Ved alvorlig skade utbetales dobbel erstatning. Forsikringen inneholder også en utbetaling ved død som følge av ulykker. Gjennom ulykkesforsikringen kan du dessuten få dekket behandlingsutgifter du får som følge av en ulykke.

Ønsker du å bli kunde hos oss?

Send oss en forespørsel