Blir hunden din syk eller skadet, har du ingen dekning i det offentlige. Om du ikke har hundeforsikring, vil alle utgifter måtte dekkes av deg. Har du hundeforsikring i WaterCircles, vil du kunne få dekket både veterinærutgifter og tap av hund.

WaterCircles tilbyr husdyrforsikring for hund og katt.

Matrisen under gjelder for hund.

Matrisene under er oppdatert med vilkår for poliser med startdato etter 01.01.2021

Hund
Forsikringen dekker:
Veterinærutgifter
Livsforsikring
Veterinærutgifter
Medisiner
MR, CT og scintigrafi
Fysioterapi/rehabilitering
Kreftbehandling
Keisersnitt/fødselshjelp
Avlivning
Veterinærutgifter valpekull
Kremering
Dødsfall
Forsvunnet hund
Tap av bruksverdi