Forsikre ditt fritidshus gjennom WaterCircles enkeltdekning eller Elite. Husk også å forsikre ditt innbo.

Fritidshus standard

 • Brann
 • Lynnedslag og elektrisk fenomen
 • Vann og rørbrudd
 • Tyveri og skadeverk
 • Naturskade
 • Skade ved snøtyngde eller snøpress
 • Hageanlegg
 • Økonomisk tap ved et offentlig påbud
 • Husleietap
 • Merutgifter offentlig påbud
 • Rettshjelp
 • Rettslig erstatningsansvar
 • Ekstraordinær svikt i bygningens bærekonstruksjon

 

Fritidshus Elite

 • Økt forsikringssum for en rekke av dekningene 
 • Utvidet dekning ved vannskader
 • Dekning ved hussopp og råteskader 
 • Skader ved innsekter og dyr
 • Ombygging ved invaliditet inntil kr. 250 000 
 • Dekning for følgeskade ved utett våtrom
 • Totalskade ved mer enn 75% skade
Ønsker du å bli kunde hos oss?

Send oss en forespørsel