Forsikre ditt fritidshus gjennom WaterCircles. Husk også å forsikre ditt innbo.

Finn den Fritidshusforsikringen som passer best for deg. Velg mellom Standard eller Elite. Kontakt oss gjerne for rådgivning dersom du er usikker på hvilke dekning du har behov for.

Matrisene under er oppdatert med vilkår for poliser med startdato etter 01.01.2021

Ønsker du å bli kunde hos oss?

Send oss en forespørsel

Fritidsbolig
Forsikringen dekker:
Elite
Standard
Fullverdi
Brannskade
Vann- og rørskader
Tyveri, innbrudd og skadeverk
Naturskade
Ansvar og rettshjelp
Følgeskader etter utett yttertak og yttervegg
Følgeskader som skyldes feil av håndverker
Skade på våtrom
Sopp og råteskade
Bekjempelse og skade etter skadedyr og insekter