Bonus på bil

  • Bonus er en rabattordning, der skadefri kjøring blir belønnet med redusert premie på bilforsikringen.
  • Bonusen øker for hvert år du kjører skadefritt. Du kan oppnå inntil 75% bonus.
  • Startbonus er på 50%.
  • Ved utvidelse av bilpark får du tilsvarende bonus som på bil nummer 1. Tilsvarende bonus gjelder inntil nivå 75% 1.år med mindre forsikringstaker har høyere bonus ledig fra tidligere kjøretøy.
  • Ved skade reduseres bonusen med 30%, med mindre du har 75% bonus. Har du oppnådd 75% bonus i mer enn 5 år, reduseres bonusen til 75% 1 år ved skade.
  • Glasskader og veihjelp gir ikke bonustap.