WaterCircles sin motorforsikring har fire ulike dekninger. Basert på ditt behov kan du velge alt fra ansvarsdekning til vår toppdekning Elite.

Bonus på bil

  • Startbonus er på 50%.
  • Ved utvidelse av bilpark får du tilsvarende bonus som på bil nummer 1. Tilsvarende bonus gjelder inntil nivå 75% 1.år med mindre forsikringstaker har høyere bonus ledig fra tidligere kjøretøy.

Finn en motorvognforsikring som passer deg. Velg mellom Ansvar, Delkasko, Kasko eller Elite. Kontakt oss gjerne for rådgivning dersom du er usikker på hvilke dekning du har behov for.

Kontakt meg

Jeg ønsker et tilbud på forsikring

Motor
Forsikringen dekker:
Elite
Kasko
Delkasko
Ansvar
Ansvar
Rettshjelp
Fører- og passasjerulykke
Brann
Tyveri
Glasskader
Veihjelp
Veihjelp Utvidet
Bagasje
Tilleggsutstyr
Utforkjøring, kollisjon og velt
Leiebil
Totalskade
Feilfylling
Startleie ved leasing
Motor- og girskade