WaterCircles sin motorforsikring har fire ulike dekninger. Basert på ditt behov kan du velge alt fra ansvarsdekning til vår toppdekning Elite.

Bonus på bil

 • Startbonus er på 50%.
 • Ved utvidelse av bilpark får du tilsvarende bonus som på bil nummer 1. Tilsvarende bonus gjelder inntil nivå 75% 1.år med mindre forsikringstaker har høyere bonus ledig fra tidligere kjøretøy.

 

Dekninger

Ansvar

 • Personskade på fører og passasjer
 • Skade på personer utenfor kjøretøyet
 • Skade påført bygninger og andre gjenstander
 • Skade påført andre kjøretøy
 • Rettshjelp

Delkasko

 • Brannskade
 • Eksplosjon, f.eks. sprengningsskade og lynnedslag
 • Tyveri av selve kjøretøyet og tyveri av fabrikkmontert utstyr uten begrensning i beløp. Ettermontert utstyr dekkes med inntil 10 000 kroner
 • Skade som kjøretøyet blir påført i forbindelse med innbrudd eller tyveri.
 • Glassruteskader – knusing og sprekker
 • Assistanse i Norden ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke
 • Skade under ferge- eller togtransport (gjelder ikke i land- eller ombordkjøring)


Kasko

 • Skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
 • Andre skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning - f.eks. stormskade
 • Utgifter til assistanse i Europa utenfor Norden
 • Leiebil eller 125 kroner for hver dag bilen står på verksted i inntil 10 dager når kaskoforsikringen betaler skaden eller motparten har skylden
 • Bagasje inntil kr. 5 000


Elite

 • Vesentlig bedre erstatning hvis bilen din blir totalskadet. Er bilen under tre år gammel, får du fabrikkny bil
 • Erstatning for skader som plutselig oppstår på bilens motor og girkasse
 • Leiebil som under kaskoforsikring, men også ved motor- og girkasseskader. Du kan få større leiebil enn hva som dekkes av kasko, og vi dekker hele tiden bilen din står på verksted. Bruker du ikke leiebil, får du kontant utbetalt 250 kroner per dag, regnet ut fra normal reparasjonstid.
Kontakt meg

Jeg ønsker et tilbud på forsikring