En båtforsikring omfatter blant annet skade ved brann, lynnedslag, hærverk eller tyveri. Velg mellom en enkeltdekning eller Elite.

Båt enkeltforsikring dekker

 • Brann og tyveri

 • Skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon

 • Skader ved tyveri og hærverk

 • Kasko

 • Skade etter sammenstøt, kantring og synking

 • Andre skader som følge av annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning

 • Skade på mast/bom ved brudd og følgene av dette

 • Transportskade på båt og tilbehør

 • Båtredning

 • Vrakfjerning etter skade (10 prosent av forsikringssummen)

 

Båt Elite

 • Bagasje dekkes med inntil 30 000 kroner

 • Omfatter fastmontert utstyr uten begrensning i forsikringssum

 • Inkluderer ekstra utenbordsmotor, jolle, seilbrett og lignende

 • Avbruddsforsikring ved brann eller tyveri av båten i sommersesongen (1. mai–31. august)

 • Ekstrautgifter ved henting av båt etter personredning

 • Personredning, dvs. kostnader til ekstra oppholdsutgifter eller hjemreise dersom plutselig uhell med båten gjør det umulig å fortsette reisen
Ønsker du å bli kunde hos oss?

Send oss en forespørsel