Barneforsikringen gir erstatning både ved ulykke og sykdom. Forsikringen gjelder døgnet rundt; i barnehagen, på skolen, på fritiden og hjemme. Den gir dobbel erstatning hvis barnet skulle bli alvorlig skadet. Du kan også forsikre barnet i forhold til fremtidig arbeidsuførhet.

Barn enkeltdekning

 • Kan kjøpes fra 3 mnd- 16 år (t.o.m året du fyller 16 år)

 • Kan beholdes til ut det året en fyller 25 år

 • Forsikringssum på kr. 1.500.000 ved invaliditet ulykke/ sykdom
  Dobbel erstatning ved varig medisinsk invaliditet på 51% eller mer som følge av ulykke

 • Ingen uføredekning

 • Økonomisk førstehjelp på kr. 200.000 ved diagnoser i henhold vilkår

 • Dagpenger

 • Behandlingsutgifter ved ulykke

 • Karenstid ved nytegning/ fornyelse
  Barn under 1 år: 6 mnd.
  Barn over 1 år: 3 mnd.

 

Barn Elite

 • Forsikringssum på kr. 2.000.000 ved invaliditet ulykke/ sykdom
  Dobbel erstatning ved varig medisinsk invaliditet på 51% eller mer som følge av ulykke

 • Forsikring uførekapital på 12G (G= folketrygdens grunnbeløp)
Ønsker du å bli kunde hos oss?

Send oss en forespørsel