Barneforsikringen gir erstatning både ved ulykke og sykdom. Forsikringen gjelder døgnet rundt; i barnehagen, på skolen, på fritiden og hjemme. Den gir dobbel erstatning hvis barnet skulle bli alvorlig skadet. Du kan også forsikre barnet i forhold til fremtidig arbeidsuførhet.

Finn den Barneforsikringen som passer best for deg og din familie. Velg mellom Standard eller Elite. Kontakt oss gjerne for rådgivning dersom du er usikker på hvilke dekning du har behov for.

Matrisene under er oppdatert med vilkår for poliser med startdato etter 01.01.2021

Ønsker du å bli kunde hos oss?

Send oss en forespørsel

Barneforsikring
Forsikringen dekker:
Elite
Standard
Invaliditet
Økonomisk førstehjelp
Dagpenger
Behandlingsutgifter ved ulykke
Karenstid
Uførekapital