Dette har du krav på dersom du blir rammet av flystreik

Dette har du krav på ved flystreik

I disse dager er det flere som opplever kansellerte flyavganger som følge av streik. Reiseforsikringen dekker ikke tilfeller som dette. Derfor er du nødt til å rette krav til det ansvarlige flyselskapet.


Dersom din flyavgang er forsinket med fem timer eller mer, eller i ytterste konsekvens er kansellert som følge av streiken, kan du:

  • kreve å få pengene tilbake
  • kreve alternativ transport så raskt som mulig
  • kreve alternativ transport ved en senere anledning

Ved kansellering eller forsinkelser på mer enn 2 timer ved en innenlandsreise, har du krav på mat og drikke. For utenlandsreiser er denne grensen på 3-4 timer, avhengig av lengden på reisen. Du har i noen tilfeller også krav på videre transport og overnatting.

Hvis du ikke har fått beskjed om at din reise er kansellert, så kan du anta at flyet skal gå som planlagt. Pass derfor på å møte være på flyplassen i god tid før avreise.

Det er en viss risiko for at ditt fly blir kansellert. Men, det er viktig at du ikke avbestiller i forkant. Dersom du tar kontakt med flyselskapet for å avbestille din reise, mister du rett på refusjon. Vent til dit fly eventuelt blir kansellert, da beholder rettighetene dine. Form mer informasjon om hvilke rettigheter du har ved flyreise kan du besøke Forbrukerrådets hjemmesider.