Stresset før jul? Desember er den store “Bulkemåneden”

Desember er den store bulkemåneden

Studier viser at stress øker risikoen for trafikkuhell. Vi nærmer oss julehøytid og alt hva det innebærer av ekstra oppgaver som skal fikses og ordnes. Julestress, dårlig tid, vintermørke, økt trafikk og ustabilt glatt føre er hver for seg utsatte risiko-faktorer. Pust med magen, gi deg litt slakk, og vær varsom og aktsom i juletrafikken. Desember er blant de månedene med flest kollisjoner, uhell og ulykker med kjøretøy. Derfor oppfordrer vi i WaterCircles Forsikring alle til å ta sine forholdsregler.


Praktiske tips for en sikrere desember:

  • Forbered deg før du kjører: Sjekk rundt bilen før du setter deg inn. Sørg for at sikten er klar – fjern all snø og is fra alle vinduene.
  • Unngå å stresse: Ta et dypt åndedrag og observer omgivelsene nøye før du rygger.
  • Vær aktivt oppmerksom på omgivelsene.
  • Ikke overlat alt til teknologien: Selv om ryggesensorer er hjelpsomme, kan de overse hindringer, spesielt lavtliggende objekter.
  • Bruk både speil og direkte sikt gjennom bakruten for best mulig oversikt.
  • Strategisk parkering: Prøv å rygge inn når du parkerer på offentlige steder. Dette gir deg bedre oversikt når du skal kjøre ut igjen.

Snakk med oss om Bilforsikring

Trenger du hjelp i forbindelse med endring eller kjøp av Bilforsikring? Kontakt oss på:

Les mer om Bilforsikring Gå til Min Side