Dataangrep øker i omfang og frekvens - flere og flere bedrifter blir rammet i form av virus, hacking eller andre angrep som har som hensikt å skade, forstyrre eller overbelaste datasystemet. Dataangrepsforsikring beskytter bedriften med både gjenoppretting av data og erstatning ved avbrudd.

Kontakt meg

Jeg ønsker et tilbud på forsikring

Dataangrep
Dekker
Konsekvenser ved datainnbrudd
Kartlegging & gjenoppretting av data og programvare
Erstatning ved avbrudd
Økonomisk tap som følge av datakriminalitet
Dataansvar overfor tredjepart
Gjenoppbygge omdømme ved hjelp av PR-rådgivere
Ansvar ved tap av personopplysninger