Forsikringen kan omfatte:

  • Maskiner, inventar løsøre
  • Varer
  • Avbruddstap etter skade
  • Ansvar

I tillegg har forsikringen en mengde inkluderte tilleggsdekninger samt valgfrie tillegsdekninger som gjør at vi kan skreddersy en forsikringsdekning som passer bedriftens behov.

Kontakt meg

Jeg ønsker et tilbud på forsikring

Bedriftsforsikring
Forsikringen dekker:
Maskiner inventar og løsøre
Varer
Avbruddstap
Ansvar
Rettslig erstatningsansvar
Brannskade
Tyveri og hærverk
Vann og annen væske
Elektrisk fenomen
Ran og overfall
Snøtyngde og snøpress