Privat    Bærekraft  

Hvordan forebygge skader?

Det er mange ting du kan gjøre for å forebygge at skade oppstår i hjemmet, på bygninger, i trafikken eller når du er på reise.

Se våre gode råd

WaterCircles Forsikring gir gode råd på skadeforebyggende tiltak.

WaterCircles Forsikring er det personlige forsikringsselskapet for kunder som tar vare på tingene sine, og har en visjon om å bli det selskapet som er best på forebygging av skader.

«En skade som ikke har skjedd setter ikke spor miljøet»

Målinger viser at CO2 utslipp på skadeoppgjør på verdensbasis i dag utgjør 1% av alle utslipp, nesten det samme som fly.

Gjennom opplæring og kunnskap om skadeforebygging og sikkerhet, vil du som kunde minimere sannsynlighet for skader, og vi håper du vil kunne oppleve økt trygghet/ferdighet hvis en skade skulle inntreffe.

Forsikringsnæringen har vært sentral i etableringen av henholdsvis Trygg TrafikkBrannvernforeningen og Skadeforebyggende Forum.

Gode råd trenger ikke være dyre – Her er noen enkle tips for å unngå skade: