KNA Klubbforsikring

Kongelig Norsk Automobilklub lanserer «KNA Klubbforsikring» - en ny forsikring spesialtilpasset for klubbmedlemmenes kjøretøy, og som samtidig styrker klubbenes økonomi og handlingsrom.  

 

KNA har som interesseorganisasjon i 110 år arbeidet for rettighetene til alle i Norge som har- eller disponerer et kjøretøy.  I 1907 tok KNA initiativet til at kjerreveier ble åpnet for motoriserte kjøretøyer, og deltok i arbeidet med import av kjøretøy, kjøreopplæring og produksjon av skilt. Vi opprettet Norges Bilsportforbund og var initiativtaker til opprettelsen av Trygg Trafikk og Opplysningsrådet for veitrafikk, og var førende i kravet om ansvarsforsikring for alle motoriserte kjøretøy på norske veier.

 

Med sine 110 års erfaring som organisasjon på både nasjonalt og regionalt nivå vet også KNA hvor utfordrende det kan være å skaffe midler til den daglige driften av en lokal eller regional klubb. Vi har derfor inngått en avtale med WaterCircles Forsikring som har Norges absolutt beste spisskompetanse på forsikring av entusiastkjøretøy.  WaterCircles har i 6 år driftet veterankjøretøyforsikringene for Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber, og tar nå med seg denne kompetansen videre inn i vårt samarbeid.  Sammen har KNA og WaterCircles i løpet av høsten 2017 utviklet «KNA Klubbforsikring» - en forsikringsordning som er lønnsom for både kjøretøyeier og klubbene.
Med denne avtalen ønsker KNA å bidra til å styrke arbeidet som gjøres av klubbene. Vi vil gjøre det enkelt – og effektivt. 

Les mer om KNA Klubbforsikring her:

http://kna.no/klubb/