WaterCircles jobber med en rekke utvalgte samarbeidspartnere. Dette er samarbeidspartnere som har medlemmer som vi mener utgjør god seleksjon. Disse medlemmene vil derfor passe inn i vårt konsept Den Gode Sirkelen.

Samarbeidspartnere