Vi tilbyr skadeforsikringer til utvalgte privatpersoner og bedrifter i Norge og Sverige. I Norge har vi to ulike merkevarer - WaterCircles forsikring og Winterbergh forsikring. I WaterCircles konsernet er vi i dag over 100 ansatte og er i sterk vekst.

 

Vår visjon er å gi risikobeviste forsikringskunder de prisene og den servicen de virkelig fortjener.

 

Forretningsidé er å identifisere de beste forsikringskundene for å kunne gi dem et bedre tilbud på pris og service enn de får noe annet sted. For å lykkes med dette må vi ha fokus på grundig kundeutvelgelse, gode kundeopplevelser kombinert med korrekte skadeoppgjør. I tillegg til å finne riktige kunder gjennom invitasjoner, har vi samarbeidspartnere.

 

I Norge samarbeider vi blant annet med KNA (Kongelig Norsk Automobilklubb) og Norsk Hyttelag. Vi jobber direkte med deres medlemmer og lykkes svært godt med dette. I tillegg har vi et agentnettverk. Vi har som et overordnet mål at vi skal ha høyere lønnsomhet enn gjennomsnittet for bransjen samt ha fokus på miljø og skadeforebyggende aktiviteter. 

 

WaterCircles Forsikring ASA er morselskapet i konsernet og har konsesjon som forsikringsselskap. For mere informasjon, trykk her

 

Forsikring for utvalgte

Les mer