Vi tilbyr skadeforsikringer til utvalgte privatpersoner og bedrifter i Norge og Sverige. I Norge har vi to ulike merkevarer - WaterCircles forsikring og Winterbergh forsikring. I WaterCircles konsernet er vi i dag 45 ansatte i Norge og er i sterk vekst.

 

Vår visjon er at vi gir risikobevisste forsikringskunder de prisene og den servicen de virkelig fortjener.

 

Dette får vi til ved å identifisere de beste forsikringskundene for å kunne gi dem et bedre tilbud på pris og service enn de får noe annet sted for å lykkes med dette må vi ha fokus på grundig kundeutvelgelse, gode kundeopplevelser kombinert med korrekte skadeoppgjør. I tillegg til å finne riktige kunder gjennom invitasjoner, har vi samarbeidspartnere som KNA (Kongelig Norsk Automobilklubb), Norsk Hyttelag. I tillegg til dette har vi et voksende agentnettverk. Vi jobber direkte med deres medlemmer og lykkes svært godt med dette. Vi har som et overordnet mål at vi skal ha høyere lønnsomhet enn gjennomsnittet for bransjen samt ha fokus på miljø og skadeforebyggende aktiviteter. 

Forsikring for utvalgte

Les mer