Vår forretningsidé er å identifisere de beste forsikringskundene for å kunne gi dem et bedre tilbud på pris og service enn de får noe annet sted. 

 

Det er kundene i WaterCircles som utgjør den virkelig store forskjellen, den som gjør at du får gunstig premie og god service. Vi leter nemlig konsekvent etter mennesker som tar vare på tingene sine, som sjelden eller aldri får skader og som derfor ikke belaster de andre med store utbetalinger.

 

Våre gode kunder anbefaler nye gode kunder til oss

Vi lar våre gode kunder finne nye gode kunder for oss. De anbefaler rett og slett de av sine venner og bekjente som tar vare på tingene sine. Folk de ønsker å dele risiko med.

Derfor belønner vi våre gode kunder – deg! – for å anbefale oss sine venner, de som tar vare på tingene sine. Når disse også blir kunder hos oss, blir det flere som spleiser og færre skader å spleise på. Resultatet er lavere premie enn hos andre selskaper, og bedre service hvis noe skulle skje.

Har du noen ansvarlige venner eller kolleger å anbefale til WaterCircles? Bruk modulen under og send oss dine anbefalinger.

 

Miljø

Vi har tatt en tydelig miljøposisjon i det skandinaviske forsikringsmarkedet der vi viser hvordan et forsikringsselskap kan gjøre miljøorienterte skadeutbedringer med riktige innkjøpsordninger. Gjennom våre utvalgte samarbeidspartnere tilstreber vi å gjøre innkjøp fra partnere som har fokus på miljø, resirkulering og lavere utslipp.

Les mer om hvordan vi utbedrer skader på en miljøsmart måte under Grønt skadeoppgjør. 

WaterCircles er Miljøfyrtårnsertifisert.

 

Samfunnsansvar

WaterCircles er opptatt av å støtte opp under idrettsglede og er har derfor valgt å være bidragsyter til utvalgte klubber i nærområdet til vårt hovedkontor. 

 

 

Forsikring for utvalgte

Les mer

Se film om Den Gode Sirkelen

Anbefal WaterCircles til venner

Min kontaktinformasjonJeg ønsker å anbefale følgende personer


+
Legg til flere