Forsikringsgiver

Bak etableringen av WaterCircles er det mye erfaring og kompetanse.  De fleste ansatte er medeiere.  WaterCircles Norge AS er et heleid datterselskap av WaterCircles Forsikring ASA. De ansatte som møter kundene er de viktigste aksjonærene.  Det er de som er nærmest kundene, og som vil bidra til utvikling av selskapet på sikt.


Lov om forsikringsformidling av 1.1.2006 setter bl.a. visse krav til hvilke opplysninger et forsikringsagentur må gi om seg selv. 


WaterCircles Norge AS er oppført i Enhetsregisteret og Finanstilsynets konsesjonsregister.


Forsikringsgiver  fremkommer i forsikringsbevistet. For de aller fleste forsikringer er forsikringsgiver If skadeförsäkring AB.

  • Forsikingsagenturet yter ikke rådgivning basert på objektiv analyse.

  • Forsikringsagenturet mottar en forholdsmessig andel av premien som provisjon fra forsikringsgiverne for formidling av avtalen. Forsikringsagenturet har ikke direkte eller indirekte eierandel som utgjør mer enn 10 % av stemmerettigheten eller kapitalen i et forsikringsselskap.

  • WaterCircles forsikring ASA (forsikringsselskap) er heleier av agenturet.


WaterCircles:
WaterCircles Norge AS, Strandveien 50, Godthaab, Postboks 451, 1327 Lysaker
Organisasjonsnummer 995 544 830